Questions and answers

W jaki sposób należy oznakować opakowanie zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć nadgodziny pracownikowi, który rozpoczyna pracę w poniedziałek rano?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy wprowadzić w zakładzie pracy dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji brygadzisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach diety wypłacone zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach ubezpieczenie dotyczące inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ciągłe stosowanie świateł w wózkach widłowych jest uzasadnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja ZRID musi być wydana dla całości inwestycji, czy projekt może zawierać wyłączenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy dochód z gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę stanowi dochód rodziny w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy firma może wykorzystywać odpad 17 01 01 do utwardzenia drogi wewnętrznej w procesie R5?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy koszt usługi badania towaru powinien zostać ujęty na magazyn, czy też powinien zostać ujęty od razu w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy miejsce pracy określone w umowie o pracę może obejmować dwie miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie poprzez porozumienie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy należy ewidencjonować godziny pracy kierownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy organ może wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 17 01 01 w procesie R5 na okres 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pełnomocnik spółki może odebrać mandat za wykroczenie skarbowe w imieniu prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy składki KRUS opłacane w systemie ratalnym należy odliczać od dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy umorzenie zobowiązania względem udziałowca prowadzi do powstania przychodu po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy wykonanie odwiertów dla zasilania pompy cieplnej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy zasady kontynuacji amortyzacji mają zastosowanie także do inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować przyczepę typu holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi polegające na połowie ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak działa system przedpłaty w akcyzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT dostarczenie do naszej firmy urządzenia w celach testowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie skutki podatkowe związane są ze sprzedażą udziałów wraz ze zobowiązaniem wobec spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki organ powinien prowadzić postępowanie w sprawie o wykonanie stawu bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak obcokrajowiec powinien opodatkować dochód z najmu nieruchomości na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak po 28 lipca br. zamawiający ma uzasadnić niedokonania podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak potraktować nakłady na doposażenie maszyny używanej na podstawie umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek przy umowie zlecenia zawartej z obywatelem Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zweryfikować, czy pracownicy firm zewnętrznych przeszli szkolenia bhp na danym stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w sprawie udzielenia pomocy w formie opłacenia posiłku w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej można żądać od zamawiającego udostępnienia protokołów oraz złożonych ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Od jakiej daty organ powinien przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakiej formie następuje przyznanie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zrównoważyć niezapewniony co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo obliczyć proporcję sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki związane z przyłączeniem wody oraz prądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co od 1 stycznia 2017 r. powinna zawierać Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aspirant pracy socjalnej może jednocześnie wykonywać pracę w tym samym ośrodku jako asystent rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dla uczniów otrzymujących stypendia z urzędu gminy należy sporządzać PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe w kolejnym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do stażu pracowniczego urzędnika można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy firma, która odbiera odpady komunalne, może zbierać niekompletny zużyty sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy korekta dochodu wpływa na zmianę decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy narzędzia proste bez napędu muszą być oznakowane znakiem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy osobie przebywającej w areszcie śledczym przysługuje prawo do pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może skierować osobę ubezpieczoną w KRUS do Centrum Integracji Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pomiot może dokonać jakościowych pomiarów ścieków po uprzednim ich wprowadzeniu do środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne