Questions and answers

Czy podmiot może odprowadzać wody z uzdatniania wody kanalizacją o długości 109 m do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy pracownica, która urodziła dziecko w 2011 r. ma prawo do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód, trzeba wystawić fakturę VAT 23%, czy można zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy właściciel psa może oddać zwierzę do schroniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w pojazdach użytkowanych na placu budowy musi być zainstalowany dźwiękowy sygnał cofania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy w porozumieniu zmieniającym można dokonać okresowej zmiany warunków płacy pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wydatki związane z rejestracją samochodów sprzedawanych w komisie można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zagraniczny VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zawyżone wynagrodzenie może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana opiekuna prawnego obliguje do wydania nowej decyzji ws. przyznania zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć system nagłaśniający, służący do odtwarzania muzyki, zainstalowany w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaż własnych wyrobów z ryb, wędlin i ciast?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować przy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki dochód doliczyć do świadczeń rodzinnych i wychowawczych w przypadku podjęcia pracy po roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie instytucje państwowe należy poinformować o awarii maszyny i wycieku substancji rakotwórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie sformułowania powinny znaleźć się w zaproszeniu do złożenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jak jest różnica między chodnikiem odsuniętym od jezdni a samodzielnym ciągiem pieszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak lekarz powinien rozpoznać przychód z nieodpłatnego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ma postąpić organ podatkowy, który wydał dwie decyzje wymiarowe za ten sam okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy rozumieć zapis "racjonalna gospodarka rolna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy udokumentować i z jaką stawkę refakturę kosztów ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach opłaty ponoszone na rzecz zagranicznych urzędów rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić płatnika podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kiedy można uznać antresolę za kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wysłać pracowników w podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można odwołać pracownika z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach wypłaty z NFZ dotyczące ponadlimitowych usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy decyzja wz jest aktualna, jeśli w międzyczasie dokonano podziału działki, dla której została wydana?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy jest dopuszczalna zamiana stawek amortyzacyjnych z wykazu ze stawkami indywidualnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel należący do związku zawodowego podlega ochronie w kwestii zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie pracownikowi mieszkania podlega egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nieruchomości użyczone sołectwu podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nieznaczne przekroczenie dochodu rodziny uniemożliwia przyznanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy organ może zatwierdzić zaktualizowaną instrukcję gospodarowania wodą poprzez zmianę pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy organ może zobowiązać podmiot do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na urządzenie, które zostało wykonane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy organ może zobowiązać podmiot do zaprzestania piętrzenia wód realizowanego bez pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy osoba niepełnosprawna, kupująca samochód na własne potrzeby może skorzystać ze zwolnienia z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pełnoletnia osoba o całkowitej niezdolności do pracy ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy płatności za dzierżawę łącza internetowego podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje i opodatkowuje usługę pośrednictwa przy sprzedaży materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pozwolenie na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp jest obowiązany sporządzić kartę wypadku w drodze do lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy prowadzenie zakładu o działalności kamieniarskiej wymaga oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy wnioskodawcy, który wraz z rodziną zamieszkuje poza granicami RP przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa może wystąpić tylko jeden ze współmałżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do jakiej księgi arkuszy ocen należy wpisać uczennicę urodzoną w 2002 r., która w 2013 r. opuściła szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne