Questions and answers

Czy bank może wysyłać wezwania do zapłaty z terminem krótszym niż 14 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy przepisy przewidują obowiązek ewidencjonowania pracy dyrektora szkoły w formie listy obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy spółka może wydzielić monitory z zestawów komputerowych i przyjąć je na osobne numery inwentarzowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w oparciu o aktualne przepisy VAT ma znaczenie kto organizuje transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć absolwent zlikwidowanej szkoły, aby przystąpić do egzaminu maturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać import usług w przypadku otrzymania faktury z dwiema pozycjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy faktura za bilet lotniczy wystawiona teatrowi przez firmę zagraniczną stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakich sytuacjach należy oznaczać split payment po planowanych zmianach w połowie 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłaty na fundusz remontowy od najemców należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu o ilość dni zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy użyczając obiekt sportowy nieodpłatnie dla policji podatnik jest zobowiązany naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie zastosować wskaźniki, aby obliczyć emisję amoniaku, siarkowodoru i pyłu pozostałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób skonstruować umowę, by można było co roku zmieniać wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pod rządami nowego PZP wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kto ma się zająć wyłapaniem zwierząt dziko żyjących, które znajdą się na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy istnieje ryzyko, iż takie postępowanie zostanie potraktowane jako przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy w szkole może odbyć się w sposób stacjonarny rada pedagogiczna i zebranie z rodzicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za marzec oraz kwiecień 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy naliczona i zapłacona dywidenda dla udziałowca powinna być ujęta w rachunku przepływów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak spółka akcyjna powinna wykazać w bilansie i RZiS transakcje ze spółką, która posiada 49,99% jej akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy wykazać na fakturze sprzedaż projektu graficznego i dokumentacji technicznej projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę sprzedaży na rzecz innego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie za okres zaległego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka komandytowa może opłacać składki ZUS za swoich wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne