Questions and answers

Czy faktura zaliczkowa stanowi dochód podatkowych czy powinna być uwzględniania dopiero przy rozliczeniu końcowym usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina może utworzyć PSZOK, który przyjmował będzie wyłącznie odpady budowlane i remontowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy jest możliwy podnajem części nieruchomości na rzecz wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jeśli pielęgniarka zakłuje się igłą to wymagana jest zgoda od niej na pobranie badań laboratoryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy mamy prawo do zastosowania stawki VAT ZW w przypadku organizacji forum dla podmiotów samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możemy skorygować deklarację VAT za maj, jeśli przeprowadzono kontrolę dotycząca kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę, której inwestorem jest spółka z o.o. w organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy należy przyjąć zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przed wydaniem prawomocnej decyzji o zwrocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną na paliwo zatankowane przez właściciela stacji benzynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na terenie zakładu można stosować narzędzia ręczne wykonane na własne potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nocleg i wyżywienie zapewnione osobom certyfikującym przedsiębiorstwo generują po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może odmówić przyznania zasiłku okresowego, jeżeli wnioskodawca odmawia podjęcia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczania VAT z faktur dot. zakupów związanych z samochodami, które są wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy posiadacz odpadów może zlecić obowiązek zagospodarowania odpadów innym podmiotom?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy pożyczka na rzecz archidiecezji podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracownikowi można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli nie doszło do rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż protez ortodontycznych wysyłanych do kontrahenta unijnego z Danii, stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy stratę z tytułu zbycia akcji można rozliczyć w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy szkolenie zapewnione zleceniobiorcy generuje po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umorzenie należności cywilnoprawnej przez gminę zobowiązuje do wystawienia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy umowa na zastępstwo wlicza się do limitu umów terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy umowa użyczenia lokalu spowoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustanowienie indywidualnego pensum powinno nastąpić w odniesieniu do poszczególnych stanowisk nauczycielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wartość dokumentacji CE powininna zwiększać wartość początkową maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą wypłacać sobie raz w roku 5% odsetek od wniesionych wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynajem mieszkania podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zaburzenia lękowe mieszczą się w definicji urazu określonej w przepisach ustawy wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zaksięgowane koszty staną się KUP w momencie refaktury, czy też na bieżąco w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować wielopiłę oraz piłę taśmową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką procedurę powinien zastosować organ, jeżeli osoba chora psychicznie nie wyraża zgody na umieszczenie jej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie obowiązki w VAT ciążą na podatniku dokonującym importu mierników elektrycznych z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są konsekwencje zajścia w ciążę podczas urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu faktury VAT-marża za usługi turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie zmiany w zakresie zawierania umów o pracę będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT sprzedaż sztabek złota odziedziczonych w latach sześćdziesiątych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować prowadzenie zajęć logopedii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować wynajem samochodu zabytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć wydawanie dla klientów gadżetów z logo firmy o różnej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT transakcje barterowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT fakturę za serwis oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup samochodu, a następnie po rozbiórce sprzedaż jednej z jego części?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy należy przyjąć, że zamontowane na stałe moduły LED są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy powinniśmy poinformować urząd skarbowy o prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usłudze koszenia terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien zaliczyć do nagrody jubileuszowej pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinny zostać sklasyfikowane zużyte lampy LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można wydłużyć okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakiej odległości od granicy działki można sytuować kompostownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć urlop pracownika obsługi zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo skorygować deklaracje VAT w wyniku błędnie rozliczonego podatku przez nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach stratę powstałą na skutek awarii koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "posiadacz odpadów, który nie przejmuje odpowiedzialności za przyjęty odpad"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy brak nadanego NIP stanowi przeszkodę dla korzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do 1 stycznia 2017 r. można powierzyć w trybie in-house odbiór odpadów własnej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne