Questions and answers

Ile stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy można ograniczyć ilość emerytów uprawnionych do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy centralizacja rozliczeń podatku VAT ma wpływ na szacowanie wartości zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób udzielić zamówienia na usługi, które nie zostało przewidziane w planie zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak ująć dodatkowe wynagrodzenie roczne w sprawozdaniu Rb-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT z tytułu nakładów na budynek przed rozpoczęciem działalności opodatkowanej i zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

QA126200

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

W jaki sposób wybiera się przewodniczącego komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za grudzień wypłaconego w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy na gruncie VAT powstanie obowiązek podatkowy w związku z ustanowieniem służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wspólnik na bieżąco powinien ujmować przychody i koszty swoich spółek komandytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ułożenie w groblach stawów rurociągów, w celu przerzutu wody pomiędzy stawami, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być udokumentowana i wykazana sprzedaż kart pre-paid na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT w 2017 r. samochody z homologacją N1?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy gmina powinna dokonać zwrotu VAT i skorygować sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy tzw. białe certyfikaty otrzymane od Prezesa URE są zwolnione z opodatkowania CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak księgować przelew wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak amortyzować zadłużoną nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa daje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy za okres urlopu uzupełniającego nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na niemieckiego kontrahenta koszty dostosowania kupionego u niego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy fundacja może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w dacie protokołu dotyczącego ujawnionych niedoborów należy skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu okularów pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

W jaki sposób związek sportowy powinien rozliczać VAT od zakupów odzieży sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakim dokumentem ZGK i gmina mają rozliczać sprzedaż biletów transportu publicznego i dofinansowanie do nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy KUP jest nieumorzona wartość bilansowa czy może nieumorzona wartość podatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie kody odpadów powstaną podczas okresowych napraw tokarek i frezarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa klasyfikacja budżetowa dla kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy należy skorygować koszty uzyskania przychodów o koszty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Po jakich wodach można pływać zarejestrowaną w starostwie łodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Gdzie ująć mylną wpłatę na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w sprawozdaniu Rb-34S?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy gmina może nałożyć na wykonawcę zlecenia obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyclingu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie towarów z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prowadzenie sklepu internetowego z odzieżą obliguje do bycia podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ prowadzący musi zasięgnąć opinii związków zawodowych w sprawie rozwiązania zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi, któremu pozostało 13 dni urlopu przysługuje prawo do otrzymania świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie ma obowiązki pracodawca w przypadku powołania pracownika do służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy mogę zrezygnować z VAT od 1 stycznia 2017 r., jeśli wykonuje usługi w zakresie szkoleń BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy muszę być podatnikiem VAT prowadząc biuro obrotu nieruchomościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak pod kątem limitu zwolnienia z kasy rejestrującej należy traktować obrót ze szkoleń zawodowych na wózki widłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gminna jednostka budżetowa zatrudniająca 10 urzędników powinna ustalić regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie stwierdzić czy zabudowa sąsiednia, stanowiąca nawiązanie funkcji, jest zabudową zagrodową, czy może mieszkaniową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak powinien postąpić organ po śmierci osoby, która pobierała zasiłek stały i przebywała w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na nadbudowę budynku, która przekracza linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciami użytymi w m.p.z.p. tj. baza, skład?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pierwsze zwolnienie z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych będzie dotyczyło rozliczenia za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy są przewidziane sankcje karne za przekroczenie limitu płatności w obrocie gotówkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy biuro informacji gospodarczej ma prawo żądać podania numeru PESEL użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne