Questions and answers

Czy sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stroną postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego są Wody Polskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów o właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze należy przekazać do wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w razie nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, podanie należy pozostawić bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w SPZOZ możliwe jest zatrudnienie osób na stanowiskach opiekun osoby starszej oraz pomoc pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wydatki na unieważnienie umowy kredytowe mogą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wypłacony dodatek spisowy powinien być doliczony do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy zadłużenie za mieszkanie, prąd i przedszkole można uznać za marnotrawienie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy z dokumentu celnego, w którym wykazany jest VAT od importu towarów, przysługuje prawo do jego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest łączenie funkcji koordynatora ds. BHP i koordynatora PPOŻ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zwiększenie wkładu spółce komandytowej generuje koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie w związku z pobytem w szpitalu przerywa świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć wydatek na bony żywieniowe dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Ile wynosi maksymalna wysokość specjalnego zasiłku celowego w przypadku 2-osobowej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak amortyzować nieruchomość po sprzedaży jej części?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku zakupu nowej części składowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie jest pensum nauczyciela oraz ile wynosi stawka wynagrodzenia za 1 godzinę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jakie leki ratownik medyczny może podawać samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego ma kółko rolnicze, które spełnia warunki dla jednostek mikro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie za pracę w sobotę przysługuje pracownikowi w przypadku niezrekompensowania jej dniem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż akcji spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować operację zmiany walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna wyglądać teczka nauczyciela ubiegającego się na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać dochody uzyskane w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać koszty kampanii Adwords?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup wierzytelności i jej ewentualne odzyskanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalać koszty autorskie pracownika zajmującego się działalnością badawczo-rozwojową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wysłać pracownikowi PIT-11 w wersji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować kartę podarunkową wykazaną na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy można zakwalifikować budynek jako wiatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej na wykonanie usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się ekwiwalent za wykorzystywanie prywatnego telefonu w celach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy pracownik socjalny przebywający na urlopie wychowawczym nabędzie prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto ma zapewnić kierownika budowy - inwestor czy wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Kto podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu gleb do organicznych bądź mineralnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie zmienić nazwę w decyzji o trwałym zarządzie na nową po połączeniu dwóch instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Od kiedy pracodawca powinien wyrównać staż pracy pracownikowi, który dostarczył dodatkowe dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za DPS mieszkańca, który otrzymał waloryzację renty socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od którego roku istnieje obowiązek rejestracji zwierząt egzotycznych CITES?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakim okresie należy ująć w VAT fakturę korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim trybie należy zmienić współrzędne punktu granicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Prochera Witold | Aktualne