Questions and answers

Czy wobec obowiązujących przepisów głównej księgowej samorządowej instytucji kultury przysługuje nagroda uznaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Ile wynosi kwota bazowa dla nauczycieli na 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi transportowe może sprzedać samochód ciężarowy MAN w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy plan finansowy ZFŚS powinien być uzgadniany z zakładową organizacją związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy od zawinionego niedoboru wyrobów węglowych należy naliczyć akcyzę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Kto powinien określić wskaźnik i prewspółczynnik proporcji - gmina, czy jednostka gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym musi być zatrudniony wicedyrektor?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje na dzieci przysposobione?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy jest możliwa jednorazowa amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczyciela uczącego religii, zatrudnionego na zastępstwo innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dwóch nauczycieli może prowadzić jeden przedmiot w jednej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie składniki należy brać pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy rozstrzygać rozbieżności między zapisem kwoty liczbowo oraz słownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji geologicznej w części dotyczącej zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wartość zwrotu kosztów wpływa na wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest ewidencja różnic kursowych w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaki jest termin rozpoczęcia umorzenia amortyzacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy doradca podatkowy musi udzielić informacji w trybie art. 761 k.p.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie sprzedaży komputerów i oprogramowania może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien ogłosić wprowadzenie do firmy alkomatu i kontroli trzeźwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy należy opłacić składki na FP od umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy premię uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy w świadectwie pracy wpisać urlop pracownika pracującego w systemie równoważnych norm czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy spółka, która zawiesiła prowadzenie działalności jest zobowiązana do składania zerowych deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaka jest unijna podstawa prawna dotycząca znaczków ekologicznych na opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka VAT na budynek w 70% usługowy i w 30% - mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca, który zatrudnia 40 osób może utworzyć służbę bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przeznaczając posiadane w komisie pojazdy samochodowe do wypożyczania zachowam prawo do odliczania 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy organ powinien przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak wygląda w księgach polskiej spółki matki utworzenie przedstawicielstwa na terenie Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy spółka może korzystać z opodatkowania CIT w wysokości 15%, począwszy od 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja kosztów egzekucyjnych komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny należy się rodzicom i dziecku uczącemu się, które nie ukończyło 25. roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa przyjęcia do używania zakupionych pomocy dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jakie wydatki należy uwzględnić przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wywiad środowiskowy może odbyć się w budynku OPS, jeśli klient odmawia przeprowadzenia go w swoim domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zużycie przez podatnika towarów handlowych na potrzeby prowadzonego remontu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne