Pytania i odpowiedzi

Czy rozbudowa hali to jej ulepszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy montaż wiatrołapu dla windy inwalidzkiej stanowi usunięcie bariery architektonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy poniesione nakłady stanowić będą inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy maszyny razem z kosztem fundamentów powinny stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wojewoda jest organem właściwym w sprawie rozbiórki ekranów akustycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy skorupkom jaj wytworzonym przez cukiernię można nadać kod odpadu 02 06 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba fizyczna dzierżawiąca jezioro od starosty może wnioskować o utworzenie społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy SP ZOZ (szpital) może udzielić pożyczki innemu SP ZOZ-owi (szpitalowi)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy firma może na opakowaniach umieszczać oznaczenia wskazujące na ekologiczne pochodzenie opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pozostawić inwestycję w obcym środku w spółce cywilnej do momentu jej rozwiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup filmu zza granicy należy rozliczyć na gruncie VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w momencie przyjęcia starego sprzętu komputerowego na magazyn należy naliczyć VAT fakturą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do KRS wysyła się sprawozdanie zarządu z działalności jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja księgowa sprzedaży budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przychód ze sprzedaży majątku trwałego spowoduje zawieszenia lub zmniejszenia emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy można łączyć przerwy w celu skrócenia czasu pracy kobiety w ciąży przed monitorem ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można skorygować zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka powinna płacić podatek od nieruchomości, jeśli budynek nie jest faktycznie wykorzystywany w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy VAT dot. kosztów remont lokalu użyczonego pracownikowi daje prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel przed założeniem działalności gospodarczej powinien wpierw uzyskać zgodę dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wójt może unieważnić przetarg na dzierżawę gruntu i nie podać przyczyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak skorygować odpis aktualizujący, gdy wierzyciel spłaca zobowiązanie w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek stały można żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak traktować odsetki od kredytu, gdy będzie on służył zarówno celom remontowym jak i modernizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy spółka w związku ze zmianą nazwy powinna wystawiać za okres przejściowy faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy darowizna pieniężna na rzecz instytucji kultury podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto podejmuje decyzję o uruchomieniu maszyn i urządzeń technicznych po zajściu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy inwenturę z ubiegłego roku wpisuje się do PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak skorygować i kiedy uwzględnić wskazanie niewłaściwej waluty na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy zaliczyć kwoty netto wpłat od komornika do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłata transportowa podwyższa wartość przekazania upominku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od płatności za naprawę samochodu należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zleceniodawca powinien zgłosić zleceniobiorcę mieszkającego za granicą do ZUS i naliczyć składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Który okres pracy nauczyciela uwzględnia się w stażu uprawniającym do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu zakupionego przez przedsiębiorstwo od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy upadek z drabiny można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do obrotu wpływającego na obliczenie współczynnika VAT wlicza się transakcje w zakresie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakim wyprzedzeniem należy wręczyć harmonogram pracy pracownikowi zatrudnionemu w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy zapłata czynszu stanowi przychód w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy usługi szkoleniowe w Austrii są objęte podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie usługi wynajmu apartamentu na jedną noc upoważnia podatnika do zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakim trybie i z jakim dniem powinna być rozwiązana umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy firma, która transportuje oleje przepracowane, powinna uzyskać pozwolenie na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy za czas dyżuru pełnionego w domu pracownikowi należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR musi rozliczać w księdze różnice kursowe od własnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana likwidatora funduszu inwestycyjnego w trakcie likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć z Urzędem Skarbowym obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję legalizującą rozbiórkę zniszczonego mostu i wykonanie nowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przepis art. 10 ust. 3 u.p.d.o.f. dotyczy lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy opodatkowaniu podlega likwidacja spółki z o.o. z zerowym bilansem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie obywatela Niemiec zatrudnionego w polskiej firmie, ale oddelegowanego do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak opodatkować dochód z umowy o dzieło wyrażony w towarach, a nie w pieniądzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne