Questions and answers

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą wypłacać sobie raz w roku 5% odsetek od wniesionych wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynajem mieszkania podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zaburzenia lękowe mieszczą się w definicji urazu określonej w przepisach ustawy wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zaksięgowane koszty staną się KUP w momencie refaktury, czy też na bieżąco w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować wielopiłę oraz piłę taśmową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT ciążą na podatniku dokonującym importu mierników elektrycznych z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zajścia w ciążę podczas urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu faktury VAT-marża za usługi turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie zmiany w zakresie zawierania umów o pracę będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT sprzedaż sztabek złota odziedziczonych w latach sześćdziesiątych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować prowadzenie zajęć logopedii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować wynajem samochodu zabytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć wydawanie dla klientów gadżetów z logo firmy o różnej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak powinna brzmieć klauzula w umowie o pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na 10/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT transakcje barterowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT fakturę za serwis oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w PKPiR sprzedaż w częściach samochodu ciężarowego, który uległ wypadkowi i nie posiadał polisy AC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup samochodu, a następnie po rozbiórce sprzedaż jednej z jego części?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy należy przyjąć, że zamontowane na stałe moduły LED są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy powinniśmy poinformować urząd skarbowy o prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usłudze koszenia terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien zaliczyć do nagrody jubileuszowej pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinny zostać sklasyfikowane zużyte lampy LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można wydłużyć okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakiej odległości od granicy działki można sytuować kompostownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć urlop pracownika obsługi zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo skorygować deklaracje VAT w wyniku błędnie rozliczonego podatku przez nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach stratę powstałą na skutek awarii koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy brak nadanego NIP stanowi przeszkodę dla korzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do 1 stycznia 2017 r. można powierzyć w trybie in-house odbiór odpadów własnej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy działanie firmy nie jest "zbieraniem odpadów", lecz "odbieraniem odpadów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy koło łowieckie może sfinansować zakup amunicji do broni myśliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czym jest "korekta deklaracji" i do czego się odnosi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dla odchodzącego dyrektora za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego paneli słonecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można po raz drugi udzielić kontrahentowi rabatu i wystawić kolejną korektę do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nowa umowa zawarta na stanowisko urzędnicze unieważnia poprzednią umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy opracowanie programu edukacji ekologicznej dla powiatu wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy organ administracji obowiązany jest do udostępnienia wszystkich informacji o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy organ może odmówić udostępnienia informacji o wpłynięciu skargi na konkretnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Makowski Kamil | Aktualne

Czy osobie umieszczonej w DPS, za którą gmina ponosi częściową odpłatność można przyznać zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy otrzymując odsetki od pożyczki udzielonej osobie fizycznej przez firmę należy wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi transportu dla kontrahenta z UE może wystawiać faktury zbiorcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu VAT transakcje sprzedaży do Ugandy towarów sprowadzanych z Azji i Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pośrednictwo w sprzedaży programu licencjonowanego jest traktowane na gruncie VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy potrzebna jest zgoda rady społecznej szpitala na likwidację portierni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje ekwiwalent pieniężny za odzież, środki czystości lub herbatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pracodawcę, jeżeli działał nieumyślnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy regulamin naboru na stanowisko urzędnicze powinien być wydany w drodze zarządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy sklep spożywczy przy odsprzedaży makaronu i kopytek może zastosować stawkę VAT 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczeni OC pracowników mogą być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne