Questions and answers

Czy stażystę należy zapoznać z wynikami badań środowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uczestnictwo pracownika naukowego w konferencji w dniach wolnych od pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP zamawiający musi podawać całkowitą wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wprowadzenie dodatku premiującego brak absencji w pracy, może skutkować zarzutem dyskryminacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy w przypadku ciągłości zatrudnienia ma miejsca utrata i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wspólnicy nowej spółki cywilnej mogą wybrać podatek liniowy w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wykonywanie obowiązków koordynatora oddziału podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wystarczającym dowodem, aby uznać dochód za utracony jest PIT wskazujący na rozliczenie tego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wyżywienie zakupione w podróży służbowej przedsiębiorcy można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamawiający może odstąpić od wymogu złożenia przez wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zbiornik, w którym ryby przechowywane są przed sprzedażą, jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Do dochodu w jakim roku należy wliczyć dochód z tytułu niewykorzystanej ulgi podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć grabiarkę karuzelową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej kwoty nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze na drugie dziecko, w przypadku gdy pierwsze ukończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak długo powinny być przechowywane oświadczenia o wyrażeniu zgody pacjenta na badania laboratoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie dokumenty jest zobowiązany złożyć pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje dla zleceniodawcy ma śmierć zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma podatnik, który zlikwidował działalność gospodarczą i prywatnie wynajmuje nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są zasady wydania posiłków profilaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie urlopy przysługują pracownikowi, który przysposobi dwoje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jaki kurs zastosować do rozliczenia delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak liczyć limit darowizny zwolnionej od podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy okres zwolnienia lekarskiego przekracza okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy wypełniać kartę urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak pracodawca może zabezpieczyć się przed działaniami nielojalnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak rozliczać wyjazdy pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć akcję promocyjną prowadzoną przez agencję reklamową na zlecenie fundatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć zakup wyjazdu dla pracowników kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozpoznać na gruncie VAT transakcje kupna urządzeń od kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak wprowadzić część nieruchomości do ewidencji środków trwałych działalność gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak zaksięgować notę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać faktury w deklaracji VAT usługi wykonywane dla niemieckiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto może wypowiedzieć umowę o pracę zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej gminy wiejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy wojewódzka jednostka budżetowa powinna przekazywać dane w formacie JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od którego dnia biegnie okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakich przypadkach okres pracy na roli można zaliczyć pracownikowi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich sytuacjach nie trzeba przeprowadzać szkolenia BHP, instruktarza stanowiskowego i badań wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej formie organ powinien zatwierdzić raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób oblicza się dochód przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w VAT fakturę za konferencję na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób w związku z centralizacją VAT należy wysyłać JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie powstanie dla spółki przychód z tytułu zawieranych umów dotyczących sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jaką datą ma być podpisany JEDZ po wezwaniu wykonawcy do jego uzupełnienia w zakresie danych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można ponownie zatrudnić pracownika samorządowego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy opaska na rękę "Uczę się" jest przejawem dyskryminacji pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy szkoła publiczna ma obowiązek zapewnić zdającym w czasie egzaminów zawodowych opiekę pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2016 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy umowa na zastępstwo może obejmować jednocześnie okres chorobowego i urlopu wypoczynkowego nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na dwie umowy o pracę należy się "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy związki zawodowe mogą dofinansować swojemu członkowi wyjazd na wycieczkę organizowaną przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik biurowy wyznaczony do obsługi butli z helem do napełniania balonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak przepisy definiują pojęcie stanowiska do ładowania i ładowni wózków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Kiedy należy sporządzić nowy plan ewakuacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za stan techniczny stolarni - wynajmujący czy najemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej wlicza się kredyt na zakup mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy do stażu pracy wlicza się okres ubezpieczenia w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dozwolona jest praca szlifierką kątową nad głową z wyciągniętymi rękami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy emeryt wojskowy prowadzący działalność gospodarczą podlega ograniczeniom w możliwości wyboru formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne