Pytania i odpowiedzi

Czy organ ma obowiązek okazania pisemnego donosu osobie, która pobiera świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby eksportować produkty uboczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy ma miejsce uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy wydajemy decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien ustalić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiego miesiąca dokonać zmiany kwoty zasiłków stałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy inspektor WIOŚ ma prawo żądać skanu lub kserokopii dokumentów w związku z zakresem kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zespół ratownictwa medycznego ma obowiązek udzielać świadczenia opieki zdrowotnej na terenie szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być przeliczony dochód z działalności na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy od nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej z dzierżawy, spółdzielnia powinna zapłacić podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dochód z najmu liczy się przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wykonawca powinien przedłożyć JEDZ wszystkich podmiotów trzecich, na których zasoby się powołuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na wykonanie kładki na rzece jest wymagane pozwolenie wodnoprawne czy zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy skorygować deklarację ZUS i za jaki okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy będzie można zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wynagrodzenie za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki od 2017 r. może mieć ujęcie importu usług w niewłaściwej deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy z tytułu wypłaty stypendium należy opłacić składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kto sporządza protokół powypadkowy po wypadku prezesa zatrudnionego na podstawie kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki i hali zawsze będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy wyrównać świadczenia z funduszu alimentacyjnego na skutek podwyższenia przez sąd alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od należności za bilet autokarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wyjazd zagraniczny na rekolekcje dla katechetów można uznać jako nieobecność usprawiedliwioną płatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować laboratorium mobilne zbudowane na platformie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy za okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak należy opodatkować umowę użyczenia boiska szkolnego międzyszkolnemu klubowi sportowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznająca pomoc w formie dożywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca ustalając wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, może posiłkować się oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji VAT-7k za I kwartał 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nota księgowa za koszty odzyskania należności może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyłączyć z udziału w kosztach uzyskania przychodu wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownica mogła przerwać urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy niezamortyzowaną wartość magazynu, który spłonął, można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można nadać maszynie oznakowanie CE, kiedy nie ma kontaktu z producentem urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom z UE stojaków od eksponowania naszych towarów stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku umów w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych obowiązują limity 3 umów i 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować opłaty dotyczące wymiany podzielników ciepła oraz wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do kiedy pracownik musi złożyć deklarację o zamierzonej długości przebywania na urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy istnieje możliwość na uzupełnienie dokumentacji w dniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Od kiedy organ powinien dokonać zmiany w ustaleniu opłaty za usługi opiekuńcze, w przypadku zmiany przepisów prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy różnica wynikająca z korekty VAT nierozliczonego zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy trzech pracowników może ręcznie postawiać do pionu szpulę z kablem o masie 290 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Według jakiego kursu rozliczyć delegację pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy opłacenie przelotu oraz hotelu przyszłemu kontrahentowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracownika za korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne