Questions and answers

Czy w razie błędu w JPK należy wraz z korektą złożyć czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wystarczy ogrodzić miejsce, w którym magazynowane są odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy wystawienie faktury z chwilą wpływu środków na rachunek deweloperski jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku ze stanem epidemii możliwe jest wydłużenie czasu pracy pracownikom zespołów ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy w związku z wydaniem bonów jednego i różnego przeznaczenia należy wykazać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakład powinien być wyposażony w system ujmowania ścieków z miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zalecenia wydawane przez społecznego inspektora pracy wymagają formy pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zaległe delegacje można rozliczyć w kosztach na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy w porze nocnej należy pracownikowi wypłacić dodatek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zasady przyznawania nagród naukowych za podnoszenie stopni naukowych wymagają konsultacji związkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy ZOL jest uprawniony do dysponowania dochodem pacjenta w wysokości przekraczającej 70% tego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Dla jakich odpadów winny być stosowane KPOK w trybie przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Do kiedy przedsiębiorcy przysługuje mały ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest procedura likwidacji liceum wchodzącego w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka stawkę zastosować przy refakturowaniu opłaty z UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką datę sprzedaży wykazać na refakturze usługi szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką fakturę za usługę montażu oczyszczalni w Niemczech wystawi polski podatnik zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką metodą należy przeprowadzić inwentaryzację dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką należy podać podstawę prawną w uchwale w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dostawy przez producenta bariery z aluminium wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi gastronomicznej - sprzedaży z dowozem i na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług naprawy rowerów i czy sprzedaż rowerów i ich części trzeba oznaczać GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką umowę powinny zawrzeć powiatowe inspektoraty weterynarii z rzeczoznawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką wysokość powinna mieć piwnica, aby można było ją uznać za kondygnacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakiemu oznaczeniu w nowym pliku JPK_VAT podlegają używane komputery i samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są wymagania dla spodni roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie szkolenia muszę zorganizować w całym okresie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie wykształcenie powinien posiadać pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać przyłbica przypinana do hełmu ochronnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas oddawania krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych w szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak liczymy limit umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości uzyskanej w ramach zniesienia współwłasności małżeńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak opodatkować usługę prawną wykonaną w Polsce na rzecz kontrahenta z Izraela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracji zakup samochodu, od którego odliczono 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak refakturować wydatki na klienta w zakresie w jakim partycypuje on w kosztach budowy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczać ekwiwalent wypłacony trenerowi w związku ze zmianą klubu przez zawodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie samochodu w przypadku, gdy podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć naprawę samochodu dla przedsiębiorcy brytyjskiego – przed i po brexicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć składki ZUS po objęciu spółki komandytowej CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu usług programistycznych świadczonych dla kontrahenta spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć zakup towaru z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup usługi modernizacji posiadanej instalacji wykonanej przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak spółka w zeznaniu rocznym powinna rozliczyć koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udokumentować eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak w księgach szkoły ująć naliczenie i przelew składki zdrowotnej za ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym utworzyć punkt przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak wykazać na gruncie VAT usługę nauki języka angielskiego świadczoną drogą elektroniczną przez kontrahenta spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne