Questions and answers

Jak prawidłowo wykazać w świadectwie pracy urlop wypoczynkowy wykorzystany przez niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ujmować faktury korygujące wartość sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy pracodawca może dokonać zmiany rozkładu czasu pracy ustalonego w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto jest adresatem decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy spółka będzie zobowiązana przekazywać rejestry VAT w postaci JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu biletu PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób pozbawienie praw rodzicielskich wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód przy sprzedaży komisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy będzie miał zastosowanie art. 86 u.p.t.u. i podatnik powinien zwrócić cały odliczony przy tej budowie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy faktura, w której część danych podana jest w walucie polskiej, a część w euro, jest poprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieją przepisy szczegółowe, wymagania techniczne dla schronów jako obiektów obronnych dla ludności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy każda praca wykonywana w strefie zagrożenia wybuchem wymaga pisemnego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kierowca powinien dostarczyć do zakładu zaświadczenie o niekaralności i kartę kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy komornik może ujmować w kosztach ponoszone przez siebie opłaty związane z egzekucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy koszt gwarancji refakturowany przez członka konsorcjum należy opodatkować podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można domagać się zwrotu nienależnie wypłaconego przez cztery lata dodatku mieszkaniowego od nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy niemiecki podwykonawca może scedować obowiązek rozliczenia podatku VAT na niemieckiego zleceniodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy okres zamustrowania należy wliczyć do stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może udzielić pożyczki spółce komandytowej jako firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik kupujący i sprzedający towary na terenie Niemiec powinien zarejestrować się w tym kraju na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może przed sprzedażą wycofać samochód na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik musi rejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Ciepłucha Artur | Nieaktualne

Czy podczas okresu wypowiedzenia można korzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy ponoszone koszty na wykonanie i opracowanie stanowiska do suszenia produktów X będą nakładami na prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy PSZOK może przyjąć kwas siarkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy większościowy wspólnik spółki z o.o. może wykonywać umowę o pracę na rzecz tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wózek podnośnikowy o napędzie ręcznym podlega dozorowi UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zamawiający musi umieścić w BZP ogłoszenie w przypadku unieważnienia postępowania w całości lub w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zaplata odsetek z tytułu udzielonej pożyczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zasądzone odszkodowanie za szkodę na osobie jest dochodem uzyskanym na gruncie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zdjęcie ze stanu darmowych pakietów (dodawanych do sprzedanych urządzeń) dokumentem RW jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ze środków na zakup materiałów ćwiczeniowych można kupić kserokopiarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy z recepcjonistą można zawrzeć umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaki jest termin na wydanie odpisu arkusza ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaki kurs waluty należy zastosować do przeliczenia importu usług na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy klasyfikować wody z drenażu obszaru przemysłowego - elektrociepłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup programu komputerowego od szwajcarskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować usługę windykacji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na rzecz podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy można uznać wnioskodawcę za osobę bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć pracownikowi zwolnienie lekarskie'?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy zmienić wynagrodzenie nauczycielce, która przedstawiła akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy prowadzący zakład przetwarzania powinien przeprowadzić audyt zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na czym polega zaangażowanie w kapitale, aby spółka prezentowała to w aktywach swego bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim miesiącu spółka ma obowiązek wystawić refakturę na wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne