Questions and answers

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi do czasu przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy montaż mebli niebędących na stałe związanych z podłożem rozliczać w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wystawić raport ZUS RSA pracownicy, której przedłożono do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak najkorzystniej opodatkować działalność gospodarczą, polegającą na zarządzaniu mariną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy najem lokalu jest opodatkowany VAT, jeśli nie zostało złożone zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku, gdy najemcą jest starostwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy premia uznaniowa przyznawana pracownikowi sporadycznie powinna być wliczana do wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy premia nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wynagrodzenia spółki komandytowej wspólników wraz z narzutami będą kosztami podatkowymi wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy spis z natury sporządza się w cenie nabycia, a kiedy w cenie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy różnice kursowe wykazuje się w wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakimi zwrotami H charakteryzują się "środki niebezpieczne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy osobie, która pobiera rentę rodzinną, przysługuje także świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić, kiedy nie można wydrukować paragonu i dobowego raportu kasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odcinek drogi stanowiący dojazd do magazynu zwiększa wartości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Aktualne

Za pomocą jakiego formularza aktualizują dane osoby fizyczne będące przedsiębiorcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy doradca podatkowy może wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy autokomis wystawiający faktury VAT marża musi rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wysuszony osad należy kwalifikować jako paliwo alternatywne pod kodem 19 12 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielka z obniżonym wymiarem zatrudnienia może być zatrudniona przez mianowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy oszacować wartość zamówienia na drobny sprzęt medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy hodowla byków stanowi dział specjalny produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przyznanie się przez wykonawcę do zawarcia w ofercie rażąco niskiej ceny stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w planie zamówień publicznych zamawiający uwzględnia zamówienia społeczne o nieznacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego, jeżeli jego małżonek nie pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakład budżetowy gminy przekształconą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany nazwy stanowiska pracy należy ponownie skierować pracownika na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy uraz głowy, powodujący niedowład wymaga zgłoszenia do PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jaki sposób amortyzować nakłady remontowe poczynione w leasingowanej hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co powinna zrobić gmina z zaległością pozostałą po likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Błaszko Adam | Aktualne

Od kiedy centralny zamawiający ma obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć niedobory i nadwyżki w apteczkach oddziałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się prawa do premii uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

W jaki sposób należy ująć dochód uzyskany w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakiej formie pracodawca powinien poinformować pracownika o obowiązującym zakresie obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Z jakim terminem dyrektor powinien wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy osoba fizyczna może przekazać w drodze darowizny spółce z o.o. znak towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy samo wskazanie miejsc postojowych na mapie zagospodarowania działki to zapewnienie miejsc wymaganych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak podjęcie zatrudnienia wpływa na prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów ekwiwalent za urlop i odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile wynosi okres przechowywania dokumentacji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy utworzoną w 2015 r. rezerwę celową bank może uznać za uprawdopodobnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne