Questions and answers

Czy w przypadku zamówień powyżej progów unijnych należy żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak wykazać umowy ramowe w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy można udzielić zamówienia z wolnej ręki na renowację segmentów okiennych okien zespolonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy nagroda uzyskane przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak sporządzić umowę zlecenia, aby nie nosiła ona znamion umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wirusowe zapalenie wątroby typu B u funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznać za chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Od kiedy duże przedsiębiorstwa przekazują JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę sprzedaży dla kontrahenta za Servis BizTalk za okres styczeń-czerwiec 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który podczas urlopu wypoczynkowego wykonał badania okresowe przysługuje inny dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zamówienie kawy i herbaty na potrzeby zamawiającego sektorowego jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Ile lat wstecz można dokonać korekty faktury sprzedaży usługi i czy zastosować ówczesną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniając ponownie pracownika powinien opłacić składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak podatnik powinien potraktować duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien uzyskać informację o objęciu pracownika ochroną przez związek zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w związku z błędem w złożonej deklaracji i jej korektą, podatnikowi grożą sankcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pośrednik finansowy w zakresie zawierania umów leasingowych może być małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć wypłaty po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić dofinansowanie do wypoczynku letniego dziecka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielka może korzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze krótszym niż jeden rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż oleju rzepakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat z tytułu usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy z tytułu nieodpłatnego korzystania z hali i pływalni przez stowarzyszenia należy wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie odpady stanowią surowce wtórne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wydatkować przejęte środki ZFŚŚ, jeżeli doszło do transferu spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidło określić na fakturze usługę przygotowania wniosku o pozyskanie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego można złożyć kopię wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy odstępne podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obowiązkowe przekazanie bezpłatnych egzemplarzy bibliotecznych wydanych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie szkolenie musi odbyć osoba nadzorująca prace pożarowo niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może zawrzeć umowę najmu sprzętu z wykupem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki na gruncie PCC powstaną w związku ze sprzedażą budynku produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przerwanie biegu terminu oznacza, że termin rozpoczyna swój bieg na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przebieg wprowadzonych zmian do budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Błaszko Adam | Aktualne

Z jaką datą ujmować zakup towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak naliczyć urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik zawarł dwa odrębne stosunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy świadczenia chorobowe należy uznać za utracone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcje epruf?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w aktach pracownika powinny się znajdować karty urlopowe, czy też należy je przechowywać oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaki jest okres przechowywania prac dyplomowych z przygotowania zawodowego uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dla odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 należy prowadzić ewidencję odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy zakup manekinów na odzież reklamową może być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego rodzi sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, niewprowadzonego do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak gmina powinna rozliczać po 1.01.2017 r. VAT z tytułu zlecanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy składka zdrowotna opłacana przez PUP jest dochodem w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokumentować na potrzeby VAT zorganizowanie przez szkołę na jej terenie obozu dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy dokonać dodatkowego zgłoszenia w ZUS z chwilą rozpoczęcia działalności w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy u żony, która przekaże działalność mężowi powstanie podatek dochodowy z tytułu likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w skład minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę można wliczyć ryczałt za przerywany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne