Pytania i odpowiedzi

Za jaki okres dokonać korekty, jeśli podatnik otrzymał fakturę ze złymi danymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych podatek VAT od towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy obciążenie za błędy wykonawcze może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób oblicza się emisję godzinową i roczną dla instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach umowę najmu samochodu od niemieckiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa wykonania planów prefabrykowanych schodów zabiegowych oraz podestu podlegają pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Do jakich prac nie wolno kierować kobiet zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła opłacenia noclegów osobom, które biorą udział w zarządzaniu spółką z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy deweloper zobowiązany jest przekazać dziennik budowy zarządcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wykazać i opodatkować dochody z udziału w niemieckiej spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ma postąpić zamawiający, gdy umowa podstawowa wygasła, a przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę przydomowej oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak w PKPiR prowadzonej metodą memoriałową ujmować zakupy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy magazynowanie odpadów węglanu wapnia i szlamu wapiennego jest procesem odzysku R13?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy piętrzenie wody w rowie dopływającym do glinianki wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pobór wody z rzeki na cele przemysłowe w ilości powyżej 5 m3 na dobę wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu wypoczynkowego pracownica może skorzystać z przerw na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie świadectwa szkolne należy wydać tegorocznym absolwentom szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach zabudowę serwisową leasingowanych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługę gięcia i cięcia wyrobów metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odpad przekwalifikowany na produkt uboczny należy zarejestrować w rejestrze REACH?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał pracownikowi, który przebywał na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmiany sytuacji dochodowej w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i mające wpis do CEID składają informację z KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy rolnik może wykorzystywać ścieki bytowe do nawadniania pola?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż pracownikowi samochodu firmowego poniżej jego wartości rynkowej generuje przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak transakcja sprzedaży udziałów powinna być opisana w dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi wyrównanie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto powinien ubiegać się o zwrot nienależnie pobranego podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie elektroniczne do pomiaru czasu dla sportowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy niepodpisany odręcznie przez pracownika sprzeciw od kary wywołuje skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy małżonkowie mogą zawrzeć umowę najmu budynku, który stanowi ich współwłasność małżeńską?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy stacja diagnostyczna jest działalnością uciążliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak jest ewidencja księgowa wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z okazji ich święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy należy ewidencjonować czas pracy prezesa powołanego uchwałą udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć transakcje, jeżeli kwota zaliczki przewyższała wartość towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie wymagania ppoż. należy spełnić w razie przetrzymywania paliwa w zbiorniku naziemnym na terenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak powinno wyglądać świadectwo uczniów, którzy będą kończyć gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy powiat ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez obsługę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy działalność odpłatna pożytku publicznego jest działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie znaczenie dla JPK ma faktura korygująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób należy skorygować w deklaracji wartość VAT in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organy skarbowe mogą przywrócić status czynnego podatnika z datą wsteczną, czy robią to z datą bieżącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi importu usługi, polegającej na naprawie samochodu za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy posiadacz odpadów mający pozwolenie na wytwarzanie odpadów może przekazać odpady transportującemu odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez cudzoziemca na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy składki ZUS od wynagrodzenia z Niemiec można rozliczyć w PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne