Questions and answers

Czy przy sprzedaży terminali płatniczych podatnik powinien zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy radna rady gminy może zostać zatrudniona w starostwie powiatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy radni mogą zmienić organ który przyznaje dotacje dla klubów sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy rodzic może żądać, aby jego dziecko siedziało w osobnej ławce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy składowisko powinno posiadać dodatkowe zezwolenie na kruszenie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółki A, B i C opisane w pytaniu są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż alkoholu w restauracji, jako towaru handlowego w ramach zestawu upominkowego, należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż kursu online na platformie e-learningowej lub na DVD można opodatkować 8,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy tablice cieni mogą być środkami trwałymi odrębnymi od narzędzi, które są na nich wieszane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy usługi elektroniczne objęte systemem VAT-MOSS należy wykazać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy ująć na koncie 910?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy właściwa jest forma porozumienia pomiędzy gminą a szpitalem w sprawie zasad organizacji pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w obecnej sytuacji Kodeks pracy dopuszcza możliwość stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w obowiązującym reżimie sanitarnym można zorganizować w szkole dni otwarte?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku wyroku skazującego nauczyciel będzie musiał zwrócić pobrane wcześniej wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wydanie zaświadczenia o pobieranych świadczeniach rodzinnych podlega opłacie skarbowej i z jakiego artykułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wyliczając ekwiwalent za urlop, liczymy miesiące przepracowane w roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wypadek na miejskim chodniku jest wypadkiem w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy za czas choroby przed uzyskaniem prawa do zasiłku powinno być wypłacane także wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny należy uwzględnić w sytuacji dochodowej strony już w miesiącu lutym czy w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zatrudnienie w Szwecji można zaliczyć do nagrody jubileuszowej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z uwagi na podjętą uchwałę należy unieważnić ogłoszony konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy zwrot aportu przez umorzenie udziałów skutkuje w spółce przychodami z wykonania zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile ponad dach ma być wyprowadzony przewód dymowy i wentylacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować bonus uzyskany za zakup określonej ilości towaru od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak dyrektor szkoły powinien załagodzić konflikt pomiędzy pracownikiem obsługi szkoły oraz uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie są skutki prawne nieopłacenia faktury podzieloną płatnością, pomimo zaznaczenia podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który przebywał w szpitalu na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki powinien być okres obowiązywania umowy o pracę zawartej na czas określony z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć usługę świadczoną przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć wynagrodzenie od firmy reklamowej, która ma siedzibę w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć zakup części samochodowych z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy potrącać pracownikowi z wynagrodzenia na rzecz kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy udzielić urlopu nauczycielce, która przebywała na zwolnieniu lekarskim także w trakcie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy uregulować działalność stołówek szkolnych po włączeniu szkoły podstawowej do zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wyliczyć świadczenie urlopowe nauczyciela placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zmienić umowę z nauczycielem, który ma mieć zawartą umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować dochód z obligacji skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować usługi poboczne związane ze sprzedażą portfeli do wybijania haseł wytworzonych przez ryczałtowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne