Questions and answers

Jak prawidłowo opodatkować sprzedaż aplikacji mobilnych oraz miejsc reklamowych w aplikacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT wynajem pokoi i mieszkań w kamienicy o charakterze mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwroty zapłaty z uwagi na niewykonanie warunków kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W którym momencie organ powinien żądać wpłaty opłaty tytułem wyszukania i udostępnienia informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy otrzymanie lasu w spadku podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku zaniżenia kwoty ulgi we wpłacie na PFRON sprzedający jest obowiązany do zapłaty kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak należy dokonać korekty deklaracji VAT-7, jeśli kwota netto została źle wpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gmina może dofinansować modernizację instalacji elektrycznej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy upoważnienie do reprezentowania osoby bez opłaty skarbowej złożone w nadzorze budowlanym jest ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy dokumenty potwierdzające recykling i odzysk mogą stanowić tajemnicę handlową przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Komu starosta powinien przekazać aneksy do umów na dzierżawę obwodów łowieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik może odmówić pobrania krwi i badania moczu podczas profilaktycznych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy usunięcie odpadów z lasu wymaga zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy deweloper powinien ujawnić rachunek powierniczy w NIP-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura udzielenia zamówienia w ramach zawartej umowy ramowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy można wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych tylko w zakresie jednego z kryteriów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła częściowa nadpłata oraz częściowa niedopłata zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek korzystać z platform UZP przeznaczonych do prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Co oznacza stwierdzenie w zaświadczeniu lekarskim, że pracownik może wykonywać tylko pracę dorywczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracującym w strefie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym należy skrócić czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy osoba fizyczna, która prowadzi niepubliczne przedszkole może zatrudnić w tym przedszkolu swojego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaka norma dotyczy transportu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy sumować wartość zamówienia na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego różnych branż w tym samym zamówieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy podatnik traci prawo do zwolnienia z zapłaty podatku, jeśli nie złoży w terminie pisma SD-Z2?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy za czas przestoju pracownikom przysługuje wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy o pracę za granicą może spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy ze względu na stres można skierować pracownika na ponadplanowe badania lekarskie do placówki medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka powinna być procedura zalegalizowania zmiany sposobu użytkowania pokoju na kuchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej, jeżeli zaleca to lekarz specjalista?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy rozliczać przerwę pomiędzy dniami roboczymi pracownika, gdy powraca on z podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w czasie ferii zimowych należy dokonać przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zastosowany przez podatnika sposób rozliczenia korekty podatku naliczonego można uznać za prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jedyną formą uzyskania możliwości wyjazdu nauczyciela na zawody sportowe jest udzielenie mu urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki okres należy wykazać VAT naliczony i należny od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do zabudowy tymczasowej klatki schodowej zewnętrznej, przylegającej do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jako oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane i wyposażenie zamku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakimi dowodami powinno być potwierdzone wykonanie usług doradczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, ile godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 wykorzystał nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można w bieżącym roku zaksięgować faktury kosztowe dotyczące roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób udokumentować świadczenie usług PR na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy udokumentować sprzedaż dla gminnych jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne