Questions and answers

Czy podatnik kupujący i sprzedający towary na terenie Niemiec powinien zarejestrować się w tym kraju na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może przed sprzedażą wycofać samochód na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik musi rejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Ciepłucha Artur | Aktualne

Czy podczas okresu wypowiedzenia można korzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy podmiot, który nie użytkował instalacji przez rok, powinien powiadomić organ o ponownym jej uruchomieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy ponoszone koszty na wykonanie i opracowanie stanowiska do suszenia produktów X będą nakładami na prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy PSZOK może przyjąć kwas siarkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy większościowy wspólnik spółki z o.o. może wykonywać umowę o pracę na rzecz tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy wózek podnośnikowy o napędzie ręcznym podlega dozorowi UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zamawiający musi umieścić w BZP ogłoszenie w przypadku unieważnienia postępowania w całości lub w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zaplata odsetek z tytułu udzielonej pożyczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zasądzone odszkodowanie za szkodę na osobie jest dochodem uzyskanym na gruncie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zdjęcie ze stanu darmowych pakietów (dodawanych do sprzedanych urządzeń) dokumentem RW jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ze środków na zakup materiałów ćwiczeniowych można kupić kserokopiarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy z recepcjonistą można zawrzeć umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jaki jest termin na wydanie odpisu arkusza ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaki kurs waluty należy zastosować do przeliczenia importu usług na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować wody z drenażu obszaru przemysłowego - elektrociepłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup programu komputerowego od szwajcarskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować usługę windykacji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na rzecz podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy można uznać wnioskodawcę za osobę bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć pracownikowi zwolnienie lekarskie'?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy zmienić wynagrodzenie nauczycielce, która przedstawiła akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy prowadzący zakład przetwarzania powinien przeprowadzić audyt zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na czym polega zaangażowanie w kapitale, aby spółka prezentowała to w aktywach swego bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakim miesiącu spółka ma obowiązek wystawić refakturę na wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować przyszłe przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką częstotliwością prowadzić szkolenia dla pracowników wykonujących dwa rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy alimenty otrzymywane na starsze dziecko należy wliczyć do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy do każdego zdjęcia RTG wykonanego w szpitalu, musi być sporządzony opis?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuta może zostać zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy gmina może renegocjować umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy grupy producentów rolnych muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy instytucje kultury oraz spółki miejskie także podlegają obowiązkowi centralizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszt zakupu polisy jest dla spółki podatkowym kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od odsetek na rachunku bankowym pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej będzie zwiększała koszt budowy środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy opóźnienie w wystawieniu faktury wpływa na możliwość potrącenia zryczałtowanego zwrotu podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ może przyznać świadczenie wychowawcze opiekunowi faktycznemu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy PIT-39 powinni złożyć wszyscy współwłaściciele zakupionej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik słusznie zakłada, że dostawa urządzenia nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podczas wakacji przedszkole, w którym funkcjonuje stołówka, może nie wydawać posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie oczka wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może odstąpić od zakupu odzieży ochronnej i polecić jej nabycie pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zgodzić się na wykorzystanie urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik złożył wniosek po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed wyborem na stanowisko wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może przyjąć zużyty sprzęt w ilości większej niż sprzęt, który został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przy wycofaniu oferty wystarczy pismo złożone przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne