Questions and answers

Czy ze szkolnego schroniska młodzieżowego mogą korzystać klienci indywidualni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Do jakiej KŚT należy zaliczyć stojak do przewożenia latarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Do kogo należy skierować decyzję o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli firma, która je uzyskała nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa zamiany gruntów przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować kompleks rekreacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży makucha lnianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich dokumentów ma prawo żądać społeczny inspektor pracy w trakcie kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki dokument powinienem przekazać zawodnikowi w zamian za wpłatę wpisowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie przepisy stosować do postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są zasady dzielenia się rodziców pobieraniem zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT wywołuje wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak można zwrócić koszty paliwa osobie, z którą zawarto umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak należy uregulować kwestię pakietów medycznych, zakupowanych przez pracowników za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak określić wymagania dla schodów zewnętrznych budynku użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Kiedy dochodzi do przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może polecać pracownikom pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy w przypadku importu towarów ze Szwajcarii w procedurze uproszczonej upoważnia firmę do odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy wyjazd pracownika nie jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Kto powinien złożyć wniosek do sądu o wpisanie hipoteki tj. właściciel nieruchomości czy gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Które wydatki poniesione do momentu zakończenia budowy powinny zwiększać wartość początkową wybudowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim paragrafie ująć należy wypłatę nagrody jubileuszowej jako formę odszkodowania dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób naliczane będą opłaty za pobór wody podziemnej i powierzchniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien prawidłowo wystąpić o zwrot VAT w terminie 180 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT przy nabyciu auta ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować wpływ środków z tytułu odszkodowania i sprzedaży samochodu oraz likwidację samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usług kantorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą organ może uchylić decyzję administracyjną w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Co oznacza, że księga wieczysta została zamknięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy § 14 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jest przepisem szczególnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy bezpłatne przekazanie pakiet startowego do sprzedawanej drukarki rodzi obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy budynek magazynowy na płody rolne powinien być wyposażony w instalację elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy fakt określenia czynszu w formie świadczenia rzeczowego czyni umowę najmu umową nieodpłatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek odprowadzenia VAT z tytułu zakupionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy jest możliwe zaliczenie w koszty faktury z 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli podatnik zdecyduję się sprzedać nieruchomość, będzie mógł skorzystać ze zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kurator oświaty powinien udostępnić rodzicowi uwagi dyrektora szkoły dotyczące jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy matka dziecka, która kontynuuje naukę w szkole ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy można dochodzić odszkodowania od gminy w wysokości wynagrodzenia pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy należy sumować ze sobą dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie różnych gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy na wykonanie trzech pomostów pływających o długości 24 m należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie ze służebności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy oryginalny wyciąg z rachunku bankowego wykonawcy jest wystarczającą informacją banku o wysokości posiadanych środków finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać przeniesienia kosztów na spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podmiot, który wnioskuje o wyłączenie gruntu klasy RIII z produkcji rolnej, powinien ustalić pochodzenie bonitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca, który kieruje pracownika do pracy w innym miejscu powinien zastosować porozumienie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się dieta, jeżeli w trakcie podróży służbowej przebywał za zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy procedura przetargowa na zakup agregatu musi łączyć zakup maszyny i leasing, jeśli zamawiający chce z niego skorzystać?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy rozliczenie delegacji powinno być dokonane w ramach obowiązującego u pracodawcy okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż ZCP prowadzi do sukcesji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy szybka sprzedaż samochodu ma wpływ na datę obowiązku podatkowego związanego z WNT i kursem dotyczącym jego zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia pacjentowi leku do zabiegu fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy tor kartingowy należy zaliczyć do usług sportu i rekreacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy wartość wierzytelności w momencie sprzedaży będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesienie środków trwałych aportem powinno być poprzedzone korektą VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w postępowaniu poniżej progów unijnych zamawiający powinien żądać JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji inwestycji korekta VAT naliczonego od inwestycji jest konieczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w przypadku poboru pojedynczej próbki gleby zastosowanie mają dopuszczalne wartości zanieczyszczenia ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne