Pytania i odpowiedzi

Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Z jakim stopniem medycznym/zawodowym mogą pełnić dyżury lekarze na oddziale medycyny paliatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaką kwotę na realizację zamówienia powinien podać zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy oddział firmy zagranicznej działający na terenie Polski może skorzystać z 15% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy skorygowany podatek VAT powiększy wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do udzielenia zamówienia, które obejmuje usługi społeczne oraz inne usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy można rozliczyć faktury dostarczone przez prezesa z jego zaliczką bez dokumentu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dofinansowanie "wczasy pod gruszą" można przyznać rodzinie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty prac naprawczych pod rozpoczętą inwestycję przez innego wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować urządzenie, które w wyniku przepięcia prądu spłonęło?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpływy gotówki na konto spółki X, które należą do spółki A?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na podstawie dokumentacji KRUS pracodawca może wliczyć pracownicy do stażu pracy okresy pracy na roli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób udzielić nauczycielce urlopu okolicznościowego, która realizuje etat w zespole szkół i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy spółka zajmująca się udzielaniem pożyczek pod zastaw (lombard) podlega obowiązkowi badania sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaka jest ewidencja opłaty licencyjnej w pierwszym roku użytkowania programu komputerowego oraz w latach następnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony, który wykorzystał ferie zimowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wybór projektanta można potraktować jako odrębne zamówienie od robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kary porządkowej nałożonej na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa umorzenia należności z tytułu dochodów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

W jakim zakresie rzeczoznawstwo samochodowe może podlegać zwolnieniu z VAT od 01.07.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy realizacja projektu unijnego może być realizowana w ramach istniejącego stosunku pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jeden dzień strajku nauczyciela należy odliczyć od świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa opłaty abonamentowej wnoszonej na rzecz Pokuratorii Generalnej RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy przekazanie do centrum utylizacji zużytych urządzeń należy uwzględnić w deklaracji VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie czynności powinien wykonać podmiot, aby sprowadzać do Polski odpady o kodzie 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia przy umowie o świadczenie usług zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy bank może żądać umowy dotyczącej współpracy pomiędzy pośrednikami kredytowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup vouchera od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaka stawkę VAT obowiązuje na miód naturalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup wyposażenia za środki pochodzące z urzędu pracy uzyskane z EFS może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługujący piły i odśnieżarki spalinowe powinni posiadać dodatkowe uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Kiedy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka po spełnieniu kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wyrównanie zasiłku chorobowego stanowi dochód rodziny ustalany na potrzeby zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiej daty zostaje ustalona piecza zastępcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości należy przyznać zasiłek okresowy, jeżeli złożył wniosek razem z wnioskiem o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak najkorzystniej na gruncie VAT wycofać budynek z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy poruszające się części maszyn są maszynami w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo należy księgować operacje wynikające z umowy faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką dyplomowaną, która jest w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak przeprowadzić klasyfikację ucznia klasy II szkoły podstawowej, którego absencja wynosi ponad 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy ująć w księgach faktury zakupu, gdy daty wystawienia, sprzedaży i otrzymania są różne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obywatel USA powinien opodatkować najem nieruchomości położonej na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalać status rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura zgłoszenia wypadku pracownika w czasie drogi z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy, którzy są zatrudnieni jako pomoc nauczyciela mogą otrzymać świadczenie "wczasy pod gruszą" z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można nie zaksięgować faktur kosztowych spornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż nawigacji samochodowej powoduję utratę prawa do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy nie wypłacać świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakupiony wyrób gotowy w pełnej księgowości przy użyciu konta 401?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne