Questions and answers

Kiedy i jak należy potwierdzić wymagania zasadnicze lub minimalne dla maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Komu należy wypłacić odprawę, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do skierowania osoby do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Przez jaki okres czasu przedsiębiorca może korzystać z małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakim terminie organ podatkowy powinien przekazać tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy dokumentować obecność słuchacza na zajęciach, które prowadzone są w formie zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać ulgę za złe długi w przypadku wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż praw do udziału w zyskach spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić w zakładzie pracy obniżenie wartości diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym roku należy ująć korektę faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co powinien zrobić starosta w związku z wnioskiem o wycofanie zgłoszenia ptaka do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy art. 30 ust. 4 nowego PZP można stosować w sposób analogiczny do art. 6a starego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy bank może określić minimalną kwotę od której będzie udzielał kredytów konsumenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy czas poświęcony na szkolenie na terenie zakładu pracy będzie czasem pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy faktura dotycząca najmu tablicy reklamowej powinna być oznaczona kodem GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy GOPS powinien wydać decyzję umarzającą zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może zawrzeć umowę na zakup abonamentu telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy któryś z podanych w pytaniu kodów PKD wykluczy podatnika z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy małżonkowie mogą amortyzować wspólny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mogę przyjąć taką kartę i potraktować to jako odpad spoza instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy mogę wydać zgodę na usunięcie drzew jako urząd gminy, czy powinien to wykonać inny organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej w postaci oprogramowania na telefonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przyznać prawo do świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można zastosować stawkę 8% do sprzedaży komórki lokatorskiej lub naziemnego miejsca postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z kosztami autorskimi na napisanie projektu decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można z faktury końcowej odliczyć całość VAT naliczonego jeżeli faktura zaliczkowa została zgubiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy na instytucji kultury ciążą obowiązki z tytułu podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy składać zgłoszenie aktualizacyjne VAT-26 po sprzedaży zgłoszonego na nim samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy wysłać wniosek do wojewody czy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy zmienić wysokość ustalonych opłat za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczyciel katecheta powinien realizować godziny nieobecnego księdza w ramach godzin doraźnego zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można ograniczyć pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na wykonanie ogrodu deszczowego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy nieodpłatna pożyczka generuje przychód po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ dotujący może wypłacić dotację na zaniżoną liczbę uczniów po zakończeniu roku budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy organ może zwykłym pismem odmówić wnioskodawcy (nie stronie) przeglądania akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy płatności rolnicze ze środków europejskich zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy płytę podkładową można potraktować jako opakowanie wielokrotnego użytku i sprzedać ją drugiej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik może dokonać prywatnie wykupu samochodu z leasingu i jakie ma to skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy podatnik prowadzący salon masażu leczniczego będzie zobowiązany od 2021 roku stosować kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik VAT dokonujący okazjonalnie sprzedaży zwolnionej w 2020 roku powinien wykazać strukturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnk sprzedający opał będzie zobowiązany do stosowania kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne