Questions and answers

Z jaką datą wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie osłony zastosować w razie przekroczenia dopuszczalnego natężenia hałasu ultradźwiękowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozumieć zapis, że wynagrodzenie z umowy zlecenia winno być płacone miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Od kiedy należy się wyrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy obliczyć dochód z umowy zlecenia w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli pismo zostało odebrane w placówce poczty przez żonę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaka jest procedura zwrotu PCC pobranego przez notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy ustalić przychody i koszty z tytułu transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy z faktury PRO-forma, na której widnieje zapis zaliczka przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek obliczania prewspółczynnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu prewspółczynnika za 2016 r. należy ująć refundację wynagrodzenia dla jednego z pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy od zakupu przyczepy do przewozu towarów można odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ująć środki pieniężne w kasie na 31.12, na kontach jednostki budżetowej i organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Czy istnieją możliwości wyłączenia takiego podmiotu, jak nasz z obowiązku uiszczania któregoś z podatków ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kiedy sprzedaż akcji w Y skutkuje przejściem pod właściwość tzw. "dużego" urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaki trzeba osiągać stan zatrudnienia w miesiącu, aby być zobowiązanym do wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

W jaki sposób oblicza się wynagrodzenie pracownika, który pracuje w systemie akordowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pełnomocnictwa ogólne udzielone przed 31 grudnia 2015 r. działają w 2016 i 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać podwyższenia zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła dla spółki polskiej zamiana lub sprzedaż udziałów przez norweskiego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić listę płac dla małżonka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy członkowi zarządu jednostki organizacyjnej można wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Ile urlopu szkoleniowego należy się pracownikowi, który podjął studia MBA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przysługuje urlop szkoleniowy dla pracownik, który podjął studia podyplomowe za zgodą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Z jakim dniem powinna nastąpić zmiana urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób fundacja powinna wypełnić zeznanie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można zmienić kierunek otwierania drzwi w budynku administracyjno-biurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zakłady przemysłowe są zobowiązane do posiadania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy opłatę za dzierżawę nieruchomości należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien opublikować ogłoszenie w BZP o unieważnieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy kwestie związanie z zatrudnianiem osób odpowiedzialnych za prowadzenie przetargów regulują przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający musi wzywać do uzupełnienia dokumentów wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach licencję na ilustracje do kilku książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik dla robót budowlanych świadczonych w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką datę powinien podać podatnik w związku z aktualizacją informacji VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy wpływa na prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kto w opisanej sytuacji będzie stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne