Questions and answers

Czy osobie przebywającej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatniczka powinna wystawić fakturę RR, jeśli zamierza nabyć owoce z gospodarstwa rolnego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT przy zakupie samochodu VW Caddy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy po przekazaniu firmy mężowi należy kontynuować amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy po wygaśnięciu orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracownik powinien pracować 8 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy pracownicy mogą odpracowywać wyjścia prywatne w godzinach nocnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przelewanie środków na rachunek spółki jawnej z rachunków prywatnych wspólników w jakiś sposób narusza prawo dewizowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż złoża kopalni podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy warsztat, w którym prowadzone są naprawy pojazdów, należy traktować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w procedurze odwróconej zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu towaru należy zewidencjonować ten fakt w rejestrach VAT oraz w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w trybie zamówienia z wolnej ręki składana jest oferta, czy sporządzany jest jedynie protokół z negocjacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w zamówieniu z wolnej ręki zamawiający sporządza zawiadomienie o wyborze oferty, a następnie umieszcza je na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zakład może posiadać dwa pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy zamawiający sektorowy, w zamówieniu poniżej progów unijnych, może tworzyć własne zasady ustalania wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zastaw rejestrowy na towarach handlowych należy wykazać w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć markizę tarasową i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile lat biegły rewident może badać sprawozdanie finansowe w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jaką stawka ryczałtu opodatkować usługi polegające na przygotowywaniu posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokumentować nakłady w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakich zapisów dokonać w ewidencji w związku z wykorzystywaniem części nieruchomości w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie do umowy o staż absolwencki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jaki jest wpływ dokonanych odpisów amortyzacyjnych na dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak księgować prawa do zielonych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak nie zapłacić podatku od bonusu za obrót?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinny być zaksięgowane otrzymywane kosztowe faktury VAT w księgach, jeżeli spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż mieszkania kupionego w drodze licytacji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towaru, który przed wysyłką jest konsolidowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak przeprowadzić księgowanie podatku VAT w ramach konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć koszt szkolenia pracownika w przypadku przejęcia pracowników przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć opłatę wstępną w przypadku umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć remont ogrodzenia, jeśli na działalność wykorzystywana jest tylko część domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość organu w sprawie wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie kurateli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT zakup biletu na pociąg z miejscowości Frankfurt do Offenburg?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT od świadczenia usług sprzątania biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy prawidłowo odliczyć VAT z faktury wystawionej przez małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonanej na terenie Polski usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom klimatyzowane pomieszczenie do odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jakich sytuacjach w praktyce może wystąpić sytuacja, że przedsięwzięcia są powiązane technologicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

W jaki sposób, zgodnie z przepisami, konfekcjonować i opisywać oleje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podwykonawcy powinni wystawiać faktury za usługi montażu okien i drzwi w Niemczech na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy archiwum szkolne możne być zlokalizowane w piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy burmistrz może zmienić decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów w określonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy darowiznę dla starostwa można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopłata ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do opieki nad dzieckiem korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest pozyskiwanie informacji z odpowiednich rejestrów jednokrotnie na potrzeby kilku postępowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dowód KP może stanowić podstawę wpisu do ewidencji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy brać pod uwagę kalkulując wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może przejąć obsługę księgowo-rachunkową szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Piszko Agata | Aktualne