Questions and answers

Jaki organ powinien wydać zezwolenie na usunięcie krzaków z wałów przeciwpowodziowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy zakupione przez wykonawcę usługi budowlane będą podlegały opodatkowaniu VAT w mechanizmie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy starostwo powiatowe może klasyfikować zakup pomocy dydaktycznych do paragrafu 4240?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy transport promem na trasie Clais-Dover stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje wniesienie aportu do spółki w postaci środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma może zbierać zużyty sprzęt elektryczny o kodach 16 02 14 oraz 20 01 36?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy lider konsorcjum może wystawiać faktury na całość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Banasik Paweł | Aktualne

Kim jest opiekun prawny, a kim jest opiekun faktyczny na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ może odmówić pomocy w formie usług opiekuńczych osobie, która nie współpracuje z opiekunem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób organ administracji geologicznej może sprawdzić czy przedsiębiorca sporządził operat ewidencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy powierzchnię tarasu niezadaszonego należy wliczyć do powierzchni zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować lampy owadobójcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy umowa na wypłatę prowizji od obrotu powinna zostać podatkowo rozliczona jak umowa zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty związane z zakupem udziałów w zysku firmy recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy przeprowadzić konkurs na stanowisko zastępcy kierownika oddziału niebędącego ordynatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku zbiegu zasiłku stałego i emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób spółka ma księgować koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy wykazać w bilansie kwotę podatku VAT należnego i naliczonego od importowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszt udziału własnego w szkodzie, którym spółka została obciążona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować przychody wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy służba bhp ma uprawnienia do kontroli dzierżawców, którzy wynajmują pomieszczenia w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy można przeprowadzić w sali wykładowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym zawarte transakcje między spółkami na niewielkie kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek znać dokładną liczbę osób przebywającą na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej wartości powinien być ujęty koszt podatkowy w ramach "odwrócenia zatorów podatkowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest uprawnienie pracownika OPS do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jaki okres należy wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z boiska sportowego do potoku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jak zaprzestanie sprawowania opieki przez osobę pobierającą wpływa na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy należy korygować VAT naliczony przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy igłofiltry są urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek jest objęta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką umowę można zawrzeć z modelem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy nadpłata podatku jest zawsze oprocentowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne