Questions and answers

Jak należy prawidłowo przedłużyć staż nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy decyzja zasiłku stałego została poprawnie wydana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wypłaty zasiłku stałego osobie bezdomnej umieszczonej w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy projektant musi zaprojektować badania polowe dla gruntów organicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak wystawić skierowanie do poradni osobie bezdomnej wypisywanej z SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor może wydłużyć nauczycielowi urlop wychowawczy do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy postawienie gotowego obiektu saunowego wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy notatka służbowa ze spotkania z rodzicami dzieci hospitalizowanych powinna być częścią historii choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Od kiedy powinno się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, czy od kwietnia br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy cyfrowe odwzorowanie zgody pacjenta ma moc oryginału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wystarczy postanowienie SO o oddaleniu apelacji do wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy brytyjska spółka ma obowiązek opodatkować sprzedaż nieruchomości położonej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakich reguł należy ustalać zaciąganie zobowiązań wieloletnich w samorządowych instytucjach kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jakie tygodniowe pensum powinien mieć nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować obroty na rachunku maklerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może przewozić uczniów prywatnym samochodem w trakcie zajęć szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na działce leśnej można wybudować domek/altanę do 35 m2 bez zmiany przeznaczenia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy koszty mediów w wynajmowanych nieruchomościach należy wykazywać w rachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić, że wnioskodawca świadczenia pielęgnacyjnego nie podejmuje zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy postawienie zewnętrznych automatów na obszarze stacji paliw wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w dniach egzaminu VIII klas pozostali uczniowie mają wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy szkole podstawowej można nadać imię patrona szkoły z inną datą niż data rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W którym momencie rozliczać przychody z tytułu czesnego w niepublicznej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać w spółce komandytowej pożyczkę uzyskaną od wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gmina powinna przekazywać dodatkową dotację celową dla niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Na czym będzie polegało wykonanie ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć pensum dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy studentce poniżej 26 lat zatrudnionej na umowie zlecenia przysługuje zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy ewidencja nieruchomości gminnych podlega udostępnieniu w trybie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem z umowy o pracę na mianowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy szkolenia branżowe nauczyciele mogą odbywać w soboty i w wakacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy księgować wynagrodzenia i dotyczące ich składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować VAT za styczeń i luty 2018 r. w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakiej wysokości powinien być krawężnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zgoda na nadanie nazwy ulicy jest obligatoryjna i musi być na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne