Questions and answers

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi transportowej na trasie Polska-Włochy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla dwóch osób fizycznych, które są właścicielami MEW?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy dla prawa do odliczenia VAT niezbędna jest data świadczenia usługi podana na fakturze dokumentującej import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jeżeli pracownik nabędzie prawo do emerytury, to wówczas ZUS samoczynnie wyda decyzję o jej przyznaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak amortyzować rusztowania i szalunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy członkowi rady nadzorczej banku spółdzielczego przysługuje wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy właściciel podlega ubezpieczeniu ZUS w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo odliczać VAT od długotrwałego najmu samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dofinansowanie z PFRON przysługuje na osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić sytuację dochodową rodziny na gruncie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu VAT opłaty pobierane przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy środki trwałe ujmujemy w Intrastacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Malinowski Michał | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może zawrzeć więcej niż jeden stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracownik może uzyskać opiekę nad chorym dzieckiem w przypadku, gdy mąż jest zawodowym opiekunem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wypłacony bonus powinien być udokumentowany notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy składki na ubezpieczenie społeczne rolników mają charakter niepodzielny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kontenerowy system grzewczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ująć zaliczki w kasie rejestrującej, ewidencji i deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować kwotę powyżej 3800 zł dla ucznia/studenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak zmiana sytuacji rodzinnej i dochodowej strony wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy informacja w zakresie kosztów nadania pism oraz kosztów oględzin stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy ustala się opłatę planistyczną w przypadku umowy o rozwiązaniu umowy dożywocia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie klientom kart USB z dokumentacją handlową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik w związku z otrzymanymi fakturami korygującymi, powinien dokonać stosownej korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak poprawnie zdefiniować pojęcia inwestora, wykonawcy oraz podwykonawcy, żeby faktura została poprawnie wystawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w zeznaniu CIT-8 dotacje wykazuje się razem z innymi przychodami uzyskanymi w roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakim odstępach umieszczać oświetlenie oraz znaki ewakuacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Czy wynajem samochodu zastępczego sfinansowany przez ubezpieczyciela stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie studiów podyplomowych przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wypowiedzenie po dokonaniu, którego nauczycielka zaszła w ciążę jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu można skrócić okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych budynek mieszkalny przeznaczony do likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podatnik musi sporządzić remanent na zakończenie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy zastosować metodę wyłaczenia z progresją i na jakich drukach składa się zeznanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób podmiot może przekształcić odpad o kodzie 19 08 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jaki organ nadzoruje pracę likwidatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy kontrolę instalacji elektrycznej może wykonywać jeden pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca może we własnym zakresie konstruować stoły kontrolno-pomiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy można domagać się zmiany stanowiska z inspektora na specjalistę ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy koszt rozbiórki poprzedniego urządzenia zalicza się do wartości początkowej nowego składnika majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może zobowiązać nabywcę działki do odnowienia drzewostanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w skład zespołu powypadkowego może wchodzić pracownik służby bhp spokrewniony z poszkodowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaka jest procedura postępowania w razie wypadku przy pracy, gdy wypadek wystąpił z przyczyn komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób oznakować na betoniarni silos z cementem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne