Questions and answers

Czy rachunek kredytowy do firmowej karty obciążeniowej z odroczoną spłatą należy zgłosić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT związanego z budową wiat i biurowca, których nie będzie amortyzowała?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka postawiona w stan likwidacji prawidłowo złożyła deklarację kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy umowa zawarta na zastępstwo powinna być przekształcona w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy usługa wynajmu gabinetów lekarskich innym podmiotom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługę wykonywaną przez podatnika należy traktować jako przerób uszlachetniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy używanie samochodu służbowego celem dojazdu do pracy stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w obliczeniach opadu frakcji pyłowej należy uwzględnić składniki zawarte w pyle PM10?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w przetargu ofertę może złożyć zarówno prezes spółki jak i spółka samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w zamówieniu sektorowym o wartości poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zagraniczny VAT zwiększa koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający w procedurze odwróconej musi umieścić informacje o wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Sendrowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie podatnik powinien rozliczyć dochód uzyskany w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Ile osób musi wykonywać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż zestawu, w skład którego wchodzi kawa i ciastko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką część premii należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do dostawy budynku mieszkalnego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do przewozu osób busem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowana wypłata dywidendy przez oddział niemiecki dla udziałowców z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie branżowe przepisy kwalifikują prace do prac niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy posiadać, aby zastosować stawkę VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, który zatrudnia pracowników w narażaniu na podczerwień?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jakie ograniczenia występują przy potrącaniu rat pożyczki pracownika w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie są obowiązujące stawki VAT dla garażu, miejsc parkingowych, ogrodu, drogi dojazdowej oraz w drodze technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przyznanie przez wójta nagrody w konkursach sportowych i kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki symbol klasyfikacji PKWiU mają usługi florystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak liczyć pięcioletni okres posiadania praw do nieruchomości wniesionej z majątku prywatnego do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika w roku, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy stosować nowe przepisy o cenach transferowych w przypadku przedłużonego roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień 1 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak potraktować prawdo do odliczenia VAT z uwagi na opóźniony wpływ faktury do księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona raz na 6 miesięcy w związku z usługą nauki języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup towaru w Niemczech, jeśli jest on transportowany bezpośrednio do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń, jednostka macierzysta, czy oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto powinien rozliczyć VAT od usług budowlanych, świadczonych przez firmę niemiecką, na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich warunkach można zatrudnić pracownika z zagranicy (Ukraińca)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej polski pracodawca może zatrudnić obywatela Niemiec w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od jakiego poziomu zatrudnienia dyrektor szkoły powinien opłacać składki na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Od jakiej daty należy liczyć 2-tygodniowy termin na zastosowanie kary porządkowej, jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Od kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia względem spadkobierców dłużnika banku i ile termin ten wynosi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Po jakim kursie należy zaksięgować faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakiej wysokości należy uwzględnić wypłacone premie w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób biuro podróży powinno potraktować do ustalenia proporcji usługę wykonaną na terytorium Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo odliczyć VAT z faktury za zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika delegowanego do pracy w Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne