Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować sprowadzenie z Chin e-papierosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do kiedy VAT-26 ma złożyć najemca samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na jakim paragrafie dochodów powinno się zaksięgować sprzedaż bydła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną nadwyżkę bilansową od spółdzielni, w której spółka posiada udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie skutki w podatku VAT będzie miała transakcja zwrotu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy od klienta zagranicznego możemy przyjąć więcej niż 15.000 gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przekształcając spółkę kapitałową w spółkę osobową należy rozpoznać przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy potrzebna jest opinia rady społecznej SP ZOZ-u na zaciągnięcie pożyczki na zakup aparatury medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy starosta przed wygaszeniem koncesji powinien zażądać dodatku rozliczeniowego do dokumentacji geologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który zaoferował towar nieposiadający numeru katalogowego u producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy dziecko niepełnoletnie może być przyjęte w POZ bez opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy szpital musi potrącać podatek i składki ZUS od dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów stażystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy ubezwłasnowolnienie wydane przez stronę irlandzką jest respektowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Gdzie wystąpić o wszczęcie postępowania w celu wyegzekwowania należności i prowadzenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy od należności za usługi telekomunikacyjne należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na kurs doszkalający jazdy będzie kosztem pracodawcy, a u pracownika będzie wolny od podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od inwestycji w części finansowanej dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia wykonywaną przez cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można doprojektować do istniejącego budynku mieszkalnego zadaszone schody w odległości 1,5m od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa powinna dokonać korekty przychodu, w sytuacji kiedy wodomierze błędnie wykazały zużycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Co należy zrobić z decyzją o objęciu świadczeniobiorcy składką zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy magazyn stanowi zabudowę usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy osoba z nadzoru posiadająca wiedzę o kontuzji ręki pracownika może dopuścić go do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wydatki na polisę ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu stanowią KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania jednorazowo koszty naprawy i zużytych części?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty w procedurze VAT marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest dopuszczalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klasy II i III gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy limit 20.000 zł istotny dla stosowania kasy fiskalnej obejmuje obrót w sklepie stacjonarnym czy również wysyłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownicy jeden miesiąc urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w momencie złożenia przez stronę wniosku o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak postępować z wnioskiem o świadczenie wychowawcze, który wpłynął wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można zwolnić wierzyciela z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy dochód jest dochodem uzyskanym w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy poprawnie sformułować kryterium oceny oferty na roboty budowlane w zakresie okresu gwarancyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup ciężarówki przez polską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo zarchiwizować arkusze ocen szkoły dziennej lub zaocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo zarchiwizować świadectwa ukończenia szkoły policealnego studium zawodowego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak długo należy przechowywać listy obecności uczniów/słuchaczy z przeprowadzanych zajęć dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy zmienić pozwolenie na korzystanie ze środowiska w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy ośrodek ma prawo żądać informacji kto zajmuje się pracą w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy kwota zaległości od zobowiązań powinna być wykazana w sprawozdaniu Rb-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin jest uznawana za uciążliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zaksięgować w koszty fakturę za szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje urlop u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne