Questions and answers

Czy sporadyczne wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej wpływa na częstotliwość szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy spółka komunalna jest małym przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej pracy skierować pracownika produkcji, któremu lekarz zakazał podnosić ciężary z poziomu podłogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w związku z przydzieleniem Certyfikatów przez Prezesa URE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób sponsor może przekazać środki finansowe dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zamawiający może ograniczyć uprawnienie wykonawcy do korzystania z zasobów innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy ładowacz odpadów komunalnych powinien być wyposażony w pomarańczową kamizelkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy postępowanie na audyt wewnętrzny jest wyłączone spod stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może wielokrotnie wzywać do uzupełnienia jednego dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki uzyskane od udzielonych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieją wyjątki od zakazu bycia członkiem rady oddziału wojewódzkiego NFZ przez pracownika świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia zaświadczenia z KRK, jeśli wskazano w nim nieaktualną podstawę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim dysponowaniem zasobami własnymi w zakresie zdolności technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zlecić pracownikowi służby bhp prowadzenie magazynu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W styczni

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może przesłać pocztą elektroniczną skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak rozliczać podróż służbową samochodem zastępczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jeśli w danym miesiącu nie wystąpił żaden rachunek to należy wyrejestrować z ubezpieczenia zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy powinniśmy zaksięgować w koszty wydatek na kurs dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić dochód do świadczenia wychowawczego, jeśli wnioskodawca pobrał alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w jednej rodzinie mogą być przyznane dwa świadczenia pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik powinien stosować prewspółczynnik odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym akcie prawnym należy szukać wzoru świadectwa z 1982 r., które jest potrzebne do wydania duplikatu absolwentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w związku z usługą najmu sali konferencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Przy jakich zamówieniach należy stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć okresy przysługiwania świadczenia wychowawczego w sytuacji opieki naprzemiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy traktować zmiany formy zatrudnienia na gruncie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za podpisywanie umów w imieniu kół łowieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zamawiający może ustanowić krótszy termin rękojmi niż przewidują to przepisy Kodeksu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy spółka może wypłacać pieniądze wpłacone przez wspólnika na potrzeby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli w sprawie becikowego pojawił się nowy dowód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób powinien postąpić organ, który nieprawidłowo naliczył odpłatność za pobyt podopiecznego w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy klient pomocy społecznej może odmówić złożenia oświadczeń dokumentujących jego sytuację?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku wykazania pozorności stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak uwzględnić premię należną za każdą przepracowaną godzinę w wynagrodzeniu, za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakiej wysokości uwzględnić dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, w wynagrodzeniu normalnym za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować usługę montażu instalacji na nieruchomości w Polsce dla niemieckiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można zatrudnić rodzica na umowę o pracę, który mieszka w tym samym domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować w VAT pośrednictwo w obrocie nieruchomościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT przy podwykonawstwie usług budowlanych na przełomie 2016 i 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy emeryt może udzielić innej osobie pełnomocnictwa pocztowego od odbioru świadczenia emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy naliczyć przychód z tytułu prywatnego użytku auta służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być przeliczany urlop wypoczynkowy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy brak zezwolenia oznacza, że zatrudnienie cudzoziemca było nielegalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób podpisać JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może skorygować zeznanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zakup szafy w celu przekazania jej na licytację WOŚP należy zaksięgować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak należy rozumieć określenie „lekarz dentysta stomatologii ogólnej”?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć dodatek za wysługę lat dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownik może ubiegać się o ustalenie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W którym miesiącu powinnam ująć w deklaracji fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne