Pytania i odpowiedzi

Czy byłemu mężowi nauczycielki przysługuje odprawa pośmiertna po jej śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy poinformować urząd skarbowy o wyborze metody podatkowej rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy jest możliwe, aby z nauczycielem dyplomowanym zawrzeć umowę na czas nieokreślony w sposób dorozumiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak dokonać zbycia niskocennych składników mienia na portalu aukcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy spółka produkcyjna jest uprawniona do zastosowania w dokumentacji cen transferowych metody ceny odprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować ujemne różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy organ może zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej na wniosek strony z powodu wyjazdu na miesięczny urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wspólnik spółki komandytowej może opłacać składki do KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy policzyć nadgodziny, jeśli doszło do zmiany rozkładu czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy prawa do poszczególnych odcinków programów telewizyjnych stanowią WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej wysokości powstanie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwotę dotacji dla rolników wlicza się do dochodu na potrzeby przyznania świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kierownik SP ZOZ-u ma prawo do dodatku za wysługę lat wynikającego z regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje ma zmiana sytuacji dochodowej osoby, która pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy umowa o przeniesienie praw własności intelektualnej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wyrównać wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego z agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy obciążenie podwykonawcy kosztami naprawy winno nastąpić poprzez odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wartości należy wykazywać w wierszach N3.1; N3.2; N3.3 w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy felsuma madagaskarska podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak zakwalifikować teren wokół zakładu pod kątem ochrony przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może odbierać odpady biodegradowalne po terminie wynikającym z harmonogramu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy obywatel Białorusi musi posiadać zezwolenie na pracę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jednemu przedsiębiorcy można wydać dwa zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody pośrednika handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy takiej osobie można wystawić umowę o dzieło z 50 % kosztami uzyskania przychodów? Czy też umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób oznacza się organ wydający decyzje w sprawie stypendiów szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wartość darowizny wlicza się do dochodu osoby ubiegającej się o pomoc finansową z ośrodka pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wymienione urządzenia kwalifikują się jako sprzęt elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie są zasady udzielania dodatkowych 10 dni urlopu pracownikom socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można nałożyć na personel medyczny kary finansowe za nieprzestrzeganie procedur sanitarnych w miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy określić zakres nadzoru nad realizacją zamówienia na roboty budowlane o znacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy ofertę wariantową składa się razem z ofertą podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy koszt szczepień na żółtaczkę będzie przychodem pracownika i podlegał będzie opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rękojeść powinna być oddzielnym środkiem trwałym czy należy zwiększyć wartość urządzenia shaver?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaka jest dopuszczalna masa przedmiotu przy zespołowym przemieszczaniu go wózkiem 3 lub więcej kołowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wymóg sporządzenia opinii lekarskiej po wypadku przez lekarza na wniosek pracownika jest obligatoryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pracownik może rozpocząć pracę o 3:00 rano?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy schody w budynku hotelu muszą być oznaczone żółto-czarnymi pasami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Ile czasu ma apteka na wysłanie protokołu reklamacji do hurtowni w przypadku leków wycofanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób wylicza się dochód z gospodarstwa rolnego byłym małżonkom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy doznany ból w krzyżu podczas przesuwania maszyny można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wniosek rozpatruje się od miesiąca nadania w placówce pocztowej czy wpłynięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej może podpisać w imieniu pracownika pełnomocnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne