Questions and answers

W jakiej wysokości należy pobrać opłatę skarbową za pozwolenie na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT podatnik powinien potraktować fakturę za transport towarów do Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile godzin dla klasy VII i VIII po reformie oświaty będzie miał do dyspozycji dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy podatnik zwolniony z VAT może nabywać towary w krajach UE bez NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinno przebiegać rozliczenie wynajmu mieszkania w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak jest opodatkowana w Polsce dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną od firmy mającej siedzibę na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest wytwórcą odpadów powstałych podczas demontażu linii produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy organ może udostępnić dokumentację hydrogeologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w związku z limitem 15.000 zł można podzielić kwotę wynikającą z jednej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zamówić papier do ksero dla różnych jednostek w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w przetargu na dystrybucję energii elektrycznej należy wskazać w JEDZ posiadanie koncesji na dystrybucję energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje niedołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić cenę oferty, która po zmianie będzie mniejsza o 40% od ceny wyjściowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy plan zamówień publicznych musi zawierać orientacyjną wartość zamówienia wyrażoną w konkretnych kwotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak zabezpieczyć pracownika, który wchodzi na samochód ciężarowy, aby pomóc przy jego rozładunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy cena nabycia poszczególnych środków trwałych powinna zawierać część odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych wykazuje się w CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po podjęciu decyzji o sprzedaży lub wynajmie można naliczać odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy deweloper będzie mógł zaliczyć w koszty nakłady poniesione w trakcie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku braku przychodów należy skorygować koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku niezawiadomienia prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres ponad 4 lata należy unieważnić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy przychody nieopodatkowane powinny być uwzględniane w obliczeniu procentowego współczynnika alokacji kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym okresie ująć przychody wynikające z opóźnionych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs spółka powinna przyjąć do przeliczenia kwoty cła poniesionego w EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy działalność gospodarczą można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka jest zobowiązana wykazać przychód podatkowy z tytułu dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone byłemu prezesowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak amortyzować listwę multimedialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od należności z tytułu usługi konfiguracji systemu należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty zaniechanych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z tytułu nabycia samochodu osobowego z komisu w Niemczech należy zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku stosowania substancji, której składniki zaliczane są do listy kandydackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie wymagania z zakresu ochrony środowiska powinna spełnić instalacja do pirolizy biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Z jakim kodem należy zgłosić do ubezpieczeń prezesa spółki akcyjnej, który przebywa na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy właściciela działki zalesionej można zobowiązać do utrzymywania rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością jest tym samym co zgoda właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy mamy prawo amortyzować środki trwałe po rozwiązaniu umowy dzierżawy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownika służby bhp można zatrudnić na innym stanowisku pracy u tego samego pracodawcy, na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak powinien rozliczyć VAT podwykonawca spółki świadczącej usługę wykonania wentylacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wydatki tego pracownika w związku z przyjazdem do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podmiot ubiegający się o wydanie karty wędkarskiej może złożyć fotografię w mundurze wojskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Który moment należy traktować jako koniec delegacji i początek czasu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wprowadzenie gruntu aportem do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy pracodawca może polecić pracownikowi pełnienie dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy wyjazd pracownika jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy auto wykupione z leasingu, przeznaczone do sprzedaży, można ująć w kosztach jako towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wypłaty wynagrodzenia, jeżeli umowa zlecenia została zawarta na przełomie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne