Questions and answers

Według jakiego kursu powinna być przyjęta wpłata do kasy walutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Które wydatki spółka powinna potraktować jako zwiększenie wartości produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu należy te przychody z tytułu usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy RIPOK może wykorzystywać do budowy skarp odpad o kodzie 19 05 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jak należy zakwalifikować zobowiązania w bilansie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakich kontach powinno się wykazać otrzymane świadectwa pochodzenia energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych konwersja należności na obligacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób pozbyć się nieporozliczanych kwot na koncie rozrachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka powinna oddać wspólnikowi wartość dodatkowego kapitału powstałego w wyniku aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy można wystawić PIT-8C na nazwisko niepełnoletniego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinno się księgować przelewy dokonywane między własnymi kontami w tym samym banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy przepisy wymuszają przydział monitorów ekranowych o konkretnej wartości przekątnej ekranu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak właściwie należy udokumentować transakcję i jaki obowiązki podatkowe i celne ciążą na spółce z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik może przewozić innych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługę wykonania projektu wstępnego terminala zbiornikowego w kraju spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy szkoła może zawrzeć umowę z pracownikiem na odbiór odpadów żywieniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przekazanie towarów do badań w celu uzyskania atestu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 39 zapłacony VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w wyniku piętrzenia wód może dojść do zajęcia terenu działki osoby prywatnej przez rzekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy od zakupu szafy, przekazanej na akcję charytatywną, podatnik może odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura opiniowania zakończenia rekultywacji prowadzona przez urząd górniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu należy wskazać kilometraż rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy ująć fakturę na zakup mocy obliczeniowej w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu jednorazowego świadczenia możemy uznać za dochód utracony na gruncie pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować wniesienie samochodu do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaliczać do kosztów podatkowych wydatki na nabycie usług informatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przyłbice spawalnicze powinny mieć określony czas użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka będzie podstawa opodatkowania z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT ma stosować niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli za szkolenie nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak opodatkować grunty wydzierżawione od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może odsłuchać i przekazać swojemu klientowi nagrania jego rozmowy z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować i oskładkować używanie samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie wychowawczym może wykorzystać zwolnienie lekarskie z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy właściciel nieruchomości, która została wydzierżawiona, może dokonać we własnym zakresie podcinki drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jak ująć w kosztach podatkowych wydatek za hotel pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien udokumentować pracę wykonywaną w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można przyjąć pacjenta na rehabilitację neurologiczną ze skierowaniem z oddziału chirurgii naczyniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać kilka krótkich podróży w ciągu jednego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od jakiej daty nie przysługują świadczenia rodzinne i wychowawcze w przypadku zmiany miejsca pobytu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od jakich należności należy pobrać podatek od źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Z jakimi rzeczoznawcami należy uzgodnić zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na gołębnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne