Questions and answers

Czy podatnik, leasingujący jachty, może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić rozkład czasu pracy pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, może otrzymać także odprawę z powodu zwolnienia przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy świadczenia urlopowe stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uruchomienie zakładu produkującego podeszwy obuwnicze wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy w związku z przyznaniem nagrody, na fundacji ciążyłby jakiś obowiązek podatkowy jako płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakład pracy, który nie posiada ZFŚS, może udzielić zapomogi rodzinie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy zdarzenie, do którego doszło w garażu może być uznane za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak długo obowiązują wyniki badań gruntów, które zostały wykonane przed 5 września 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie akty prawne regulują komunikację lekarza i fizjoterapeuty z pacjentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby podmioty zostały zakwalifikowane jako podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie warunki powinna spełnić spółka aby została uznana za średniego i dużego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do zaksięgowania kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR dotację na stworzenie nowego miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wzajemne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej ukazanie się reklamy w książkach telefonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek partycypować w kosztach zakupu okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jakiej sytuacji powstaje ma obowiązek złożenia deklaracji Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić opieki na dziecko pracownicy korzystającej z przerwy na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób dostosować stanowisko pracy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować dochody osiągane poza granicami kraju (Niemcy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować utratę dochodu z tytułu zakończenia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób udokumentować zbycie wycofanego z działalności gospodarczej składnika majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy barka oraz samochód zakupione w kredycie mogą stanowić środki trwałe podlegające amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne należy wypłacać dodatek za uciążliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy do polskiej stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów można przywozić wyeksploatowane auta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy elementy, które służą do zabezpieczenia produktu, należy traktować jako opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy firma, która odprowadza nadwyżkę azotu do powietrza za pomocą emitora emituje tlenki azotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy firma, która zorganizowała zbiórkę elektrośmieci, powinna posiadać pozwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inwestycję należy potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy koszty transportu towaru od chińskiego kontrahenta należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy magazynierzy mogą być w komisjach spisowych, jeżeli nie mają podpisanej odpowiedzialności materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy małżonkowie mogą odliczać składki zdrowotne od podatku współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy małżonkowie mogę dokonać między sobą transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek stały i świadczenie integracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można rozliczać wartość napraw gwarancyjnych w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych nieruchomość w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można w statucie szkoły uniemożliwić rodzicom analizę sprawdzianu wspólnie z dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy mur oporowy oddzielający działkę od rzeki jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów do testów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy pawilon spełnia definicję środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury zakupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może rozliczać najem ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracownicy odpowiedzialni za segregację odpadów wchodzą w zakres zastosowania ustawy o emeryturach pomostowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne