Questions and answers

W jaki sposób zaksięgować utworzoną rezerwę na zobowiązania za niezapłacone faktury dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przy umowie zleceniu i emeryturze należy płacić ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownik palący e-papierosy może palić w palarni razem z pracownikami palącymi tradycyjne papierosy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo powinno się zaksięgować odprawy emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy spółki są jednostkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna wyglądać i jakie elementy zawierać opinia biegłego rewidenta z badania wyceny aktywów i pasywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kogo można ukarać grzywną w związku z popełnieniem wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jakiej ewidencji na kontach należy dokonać, aby ująć przedawnione zobowiązanie w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kary za sprzedaż towarów bez atestów można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym informacji o nazwisku rodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy można przyjąć ofertę wykonawcy, który nie wskazał nazw podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może podpisać z żona umowę zlecenia i zgłosić ją do ubezpieczeń z kodem 041100?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy wydatek na film reklamowy można ująć w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kryteria muszą być spełnione, żeby dane pomieszczenie można było uznać za laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak i kiedy odliczyć VAT z faktury obejmującej dostawę i usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w nabywaniu paliwa do różnego rodzaju kanistrów na stacjach paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje sprzedaż monet jako sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy organ podatkowy może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu opłaty uzdrowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na każdy udzielony rabat podatnik musi wystawiać fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zatrudniać pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaliczkę udzieloną pracownikowi na zakup towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczyciel jest pracownikiem placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sam fakt meldunku bez działalności w Niemczech będzie zobowiązywał do opłacania tam składek na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje dla odsetek ma nadpłata wynikająca ze wznowienia postępowania w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wycofanie samochodu ze środków trwałych na cele osobiste, będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu realizacji kontraktów forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie są formalne naruszenia p.z.p. nieskutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy podatnik będzie mógł wystawiać fakturę sprzedaży marżę na sprzedaż używanych mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy paczki dla dzieci muszą być różnicowanie co do wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie ogłoszenie powinien wypełnić zamawiający prowadząc postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do rowu z działek, dla których nie ustalono MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jaki jest termin na wydanie decyzji z zakresu pomocy społecznej i na dostarczenie jej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo zewidencjonować świadczenie usług podwykonawczych w UE oraz w Luksemburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać umowy zlecenia wykonywane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości zakupionej bez prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnienia niejednoznacznej treści oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy podnajem środka trwałego można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki z.o.o. powinien zwrócić dywidendę wypłaconą przed zatwierdzeniem rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w rozkładzie czasu pracy pracownika niepełnoetatowego pracodawca może ująć pracę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób na gruncie VAT opodatkować „odsprzedaż” usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi odbywającemu studia podyplomowe w systemie zaocznym przysługują płatne urlopy szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi konkretnego lekarza, który powinien orzekać w sytuacjach wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy od zakupu kasy fiskalnej w jednostce organizacyjnej miasta po centralizacji rozliczeń VAT przysługuje odliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy ujmować w ewidencji VAT zarówno korekty sprzedaży, jak i zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak dla celów podatkowych rozliczyć opłatę z tytułu wieczystego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne