Questions and answers

Kto może zostać asystentem technicznym na egzaminie zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy konwersja wierzytelności na obligacje rodzi skutki podatkowe dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy potraktować dzień, który nie został ujęty w zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w ewidencji JPK_VAT dokument SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy wypełnić IFT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy różnice kursowe podatkowe stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zastosować przepisy o waloryzacji kosztów, w przypadku ujemnego wskaźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy komornik może zająć z konta pieniądze dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak obliczyć podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop, jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie zmienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy zaksięgować umorzenie dotyczące składników majątku o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy poręczenie weksli in blanco powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy nabyte od ANR grunty rolnej korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pożyczka udzielona spółce komandytowej przez jej wspólnika podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła użyczenie samochodu od osoby trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wspólnik jako osoba fizyczna może użyczyć za darmo ten lokal na cele działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy karta charakterystyki jest ważna, jeżeli jako podstawę prawną powołuje rozporządzenie REACH?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na odbiór gruzu od właścicieli nieruchomości należy uzyskać wpis do działalności regulowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy obudowa mostu przenośnika wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dochód z zasiłku macierzyńskiego jest dochodem uzyskanym na gruncie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy dla pracownicy będącej w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy spółki są spółkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie ponosi odpowiedzialność za długi wobec ZUS powstałe przed śmiercią płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak przeprowadzić procedurę zamówienia z wolnej ręki dla zakładu budżetowego gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać, by ostatnia sztuka zamówionych opakowań była sprzedane jako niepełna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy minął termin związania ofertą, a wykonawca uchylił się od zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie odrzucić niepodpisaną ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy przepisy nakładają obowiązek zachowania należytej koncentracji podczas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jaki sposób wykazać w deklaracjach IFT-2R przychody nierezydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać zwijak do folii przed dopuszczeniem go do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podatnik powinnien rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czym się różni oświetlenie awaryjne od ewakuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy należy uwzględnić w rejestrze VAT korektę faktury, dokumentującą odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jaką kwotę powinien opiewać rachunek do umowy zlecenie wystawiany spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W deklaracji za jaki miesiąc należy wykazać zmniejszenie importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak spółka może skorygować przychód i VAT, skoro nie można wystawić faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek naliczony na fakturze wystawionej przez biegłego dla sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT sprzedaż zdemontowanych klimatyzatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób odliczać składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawiesić wypłatę ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi, któremu wręczono wypowiedzenie zmieniające z 1 etatu na 0,8 etatu przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

W której części akt osobowych należy przechowywać zaświadczenie wydane pracownikowi przed podjęciem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ może odmówić udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zamieszczenie zdjęcia pracownika na identyfikatorze wymaga jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownika samorządowego można zatrudnić na umowę zlecenia bez ogłaszania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieszczać informacje po zajęciach komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż lamp LED wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy następuje zaliczenie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne