Questions and answers

W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie za okres zaległego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka komandytowa może opłacać składki ZUS za swoich wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik w przypadku zawyżenia stawki VAT bez zawyżenia ceny świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy informacja o nauczycielach pełniących funkcję wychowawcy klasy stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z gruntem może być objęta zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na zakładzie w związku z chęcią usunięcia azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie pensum godzinowe powinni realizować tyflopedagog, surdopedagog i oligofrenopedagog?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy nie dochodzi do powstania nadgodzin w przypadku naruszenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie składki opłaca w Polsce brytyjski rezydent, który równocześnie prowadzi firmę w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy VAT zawarty w wydatkach poniesionych na remont nie może zostać odliczony od podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy inspektor BHP ma prawo podjąć samodzielną decyzję i nie zgłosić wypadku w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy gmina A jest właściwa do skierowania strony do DPS i ponoszenia odpłatności za jego pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak GOPS powinien sklasyfikować odpis na ZFŚS, dotyczący emeryta tej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy zakład powinien rozszerzyć wniosek o likwidację odcinka starego koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak wykazać do VAT sprzedaż samochodów zakupionych w Dubaju i oclonych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zleceniodawca może żądać od zleceniobiorcy zwrotu zapłaconych za niego składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rozbudowa wiaty o ściany i bramę garażową stanowi samowolę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Od jakiego dnia należy naliczyć wyższy dodatek dla pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakiej dacie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, który stał się jedynym wspólnikiem spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy wnuk jest uprawniony do uzyskania kopii dokumentacji pracowniczej dziadka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Co zrobić w przypadku niedopełnienia obowiązku nabicia na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy utracić dochód z roku bazowego i zrobić dochód uzyskany za miesiąc kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy pracownik OPS nabywa prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni zgodnie z art. 121 ust. 3 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne