Pytania i odpowiedzi

Czy pracownik, który zostanie ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, powinien złożyć kwestionariusz osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zaliczka zapłacona firmie budowlanej może stanowić wydatek uprawniający do korzystania z ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy refundacja kosztów leczenia pracownika stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wykorzystywać skrawki płyt do zabezpieczenia gotowych mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy najem samochodu nie wyłącza z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zmieniają się przepisy emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy karta certyfikacyjna może zastąpić certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osoba kierująca pracownikami odpowiada za pracowników tak samo jak pracownik służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zakup towarów handlowych sfinansowanych z Małopolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można ująć w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w momencie powołania prezesa Zarządu wygasa umowa z delegowanym przez Radę Nadzorczą członkiem Zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podmiotowi realizującemu świadczenia przysługuje odwołanie na ogłoszenie postępowania konkursowego przez NFZ w trybie rokowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zespół powypadkowy może zawnioskować do pracodawcy o karę porządkową wobec menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak należy ustalić wartość zamówienia na podstawie analizy rynku, w której zamawiający otrzymał oferty z różnymi cenami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy do wypadku pracownika dochodzi z winy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować pobraną zaliczkę i jej rozliczenie z uwzględnieniem różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy wyliczyć kwotę świadczenia rodzicielskiego, jeśli osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak powinny być traktowane w związku z odbiorem odpadów rodzinne ogrody działkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy jednostka organizacyjna powinna prowadzić rejestr zamówień publicznych o nieznacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy ścieki odprowadzane z drogi gminnej i niewielkiego parkingu można potraktować jako spływ powierzchniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego można zaproponować pracę na innym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy butle z azotem można przewozić samochodem osobowym w pozycji poziomej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może różnicować wysokość diet za podróże zagraniczne ze względu na cel wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w ramach równoważnego czasu pracy można planować pracę w niedzielę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można unieszkodliwiać odpady medyczne i weterynaryjne w procesie R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować infrastrukturę drogową wzniesioną na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy przysługuje wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i za czas niewykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy stanowisko magazynu butli gazowych LPG do wózków widłowych powinno być wyposażone w instalację odgromową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie sankcje są związane z niedopełnieniem obowiązku wystawienia świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak amortyzować nabyte wartości niematerialne i prawne dla wykonanej strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Jakie są podstawy prawne tworzenia w szkole procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu, który został zamortyzowany w ramach limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy żarówki halogenowe są sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy doniczka na kwiaty zawierająca lampy LED jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak długo należy przechowywać decyzje z zakresu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy organ przed upływem 21 dni może na prośbę wnioskodawcy wydać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy środki trwałe sfinansowane dotacją podlegają amortyzacji, gdy są przedmiotem aportu do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel powinien stawić się u lekarza medycyny pracy, z którym szkoła ma podpisaną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy refundacja zwracanych kosztów szkolenia aplikacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być przewodniczącym komisji konkursowej podczas wyboru na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy kobieta, która w 2017 r. ukończy 54 lata i ma 19 lat pracy, nabędzie prawo do świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracodawca, wbrew woli pracownika ma obowiązek wdrożyć postępowanie dotyczące chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne