Questions and answers

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT będzie miało zlikwidowanie działalności i dalszy wynajem lokali jako osoba prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika po otrzymaniu przez niego podwyżki w tym samym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe za 2 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak powinien wyglądać regulamin udzielania zamówień publicznych o nieznacznej wartości u zamawiających sektorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję opodatkowaną na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać przychody z częściowego wykonania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie kontrahentowi materiału w wyniku podpisania protokołu przedsądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od firmy z USA, która na potrzeby VAT zarejestrowała się w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż strony z e-bookami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić powiązania pomiędzy krajową, a zagraniczną spółką z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie powypadkowe dotyczące osoby, która przestała być pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak zaksięgować koszt naprawy turbiny, jeżeli spółka otrzymała z tego tytułu odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy wymaganie zapewnienia oświetlenia dziennego można uznać za spełnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Kto powinien wystąpić do ZUS z prośbą o korektę zasiłku rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Kto ustala w spółdzielni mieszkaniowej zasady wynagradzania głównego księgowego, który nie jest członkiem zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Od jakiego momentu kierowca autobusu przebywa w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Po przekroczeniu jakiego progu podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji Intrastat-wywóz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie rozliczyć na gruncie VAT faktury wystawione z tytułu usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy pisemnie polecić pracę ponadwymiarową pracownikowi szkoły zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy udzielić nauczycielowi godzin opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób spółka ma klasyfikować usługi budowlane, które będę świadczone przez podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować usługę, która została "sprzedana" do innego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ujmować wydatki na materiały niezbędna dla gabinetu stomatologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy akcjonariusz może osobną uchwałą przeznaczyć powstałą nadpłatę na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy czynność przeniesienia praw autorskich stanowi na gruncie VAT świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy czynność udzielania pożyczki na cele mieszkaniowe pracownikom ze środków funduszu świadczeń socjalnych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy decyzja wysłana do pełnomocnika spółki, w której trwa proces wyboru nowego zarządu jest wiążąca dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy eksport usług na rzecz podatnika ze Szwecji należy wykazać w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy jeśli stawka VAT na fakturze jest zaniżona, mamy prawo odliczyć podatek z niej wynikający?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty remontu, które poniesie podatnik przed sprzedażą mieszkania mogą pomniejszyć przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mycie własnych samochodów przez właściciela myjni podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy zapewnić wejście na dach na parterową część budynku średniowysokiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy odszkodowanie za niezwrócony sprzęt operatora może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ojciec, który ma ograniczone prawa rodzicielskie może decydować o uczestniczeniu swojego dziecka w lekcjach religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej przez pracownika samorządowego należy zaliczyć do jego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ może wskazać jakie gatunki drzew powinna posadzić gmina w ramach nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba wykonująca pracę na stanowisku mielenia odpadów produkcyjnych powinna przechodzić coroczne badania audiometryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy podatnik może domagać się od biura faktury za wykonaną usługę organizacji wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może wskazać na poczet którego zobowiązania np. zaległego albo bieżącego dokonuje wpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo nie wykazał otrzymanych zaliczek w deklaracji VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo zastosował stawkę VAT w związku z szkoleniem przeprowadzonym na rzecz firmy ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy policjant może samodzielnie przeprowadzić z dziećmi prelekcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy poniesione koszty modernizacji linii klienta można zakwalifikować do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy ponoszone przez spółkę koszty najmu samochodu od członka zarządu stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy postanowienie o stwierdzeniu upadku zabezpieczenia podlega zaskarżeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy powstaje obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku transportu intermodalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pożyczki dokonywane pomiędzy spółkami z o.o. podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi niepublicznego przedszkola, który w grudniu przechodzi na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego do dochodu należy wliczać „trzynastkę”?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy sprzedaż domu, który wcześniej był wynajmowany, może podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości nie wniesionej do środków trwały podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy treść unieważnienia postępowania zamieszczanego na stronie i wysyłanego do wykonawców są tożsame?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy w definicji wynajmu samochodu mieści się również leasing samochodu na potrzeby art. 28j u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wody w sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących, są powierzchniowymi wodami płynącymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne