Questions and answers

Czy szkoła policealna może wystawić świadectwo uczennicy po ukończeniu tylko jednego semestru nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy uprawnienia pedagogiczne są niezbędnym warunkiem prowadzenia okresowego szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy użytkownik może samodzielnie zmienić klasyfikację substancji chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wartość wycieczki przekazanej w formie nagrody może zostać ujęta w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika istnieje konieczność konsultacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy może zostać określone ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien określić wewnętrzne procedury udzielania zamówień na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zasadnym jest rozliczenie rachunku na zakup podręczników szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy zasiłek dla bezrobotnych wraz z dodatkiem aktywizacyjnym z PUP można uznać za dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zbiornik ziemny na wody opadowe i roztopowe można potraktować jako urządzenie oczyszczające?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia dla pracownika i czy ryczałt też podlega zajęciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży samochodu członkowi rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przygotować dyrektor placówki na pierwsze spotkanie rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który dokonał większego potrącenia z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jakie są wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla prywatnego gabinetu okulistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak liczyć czas pracy zleceniobiorcy oddelegowanego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak od strony prawnej wygląda kwestia tematu związanego z odtwarzaniem muzyki w poczekalni przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak powinien postąpić organ z nadpłatą za wyżywienie w DPS, pozostałą po śmierci podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny, jeżeli matka ubiega się o świadczenia rodzinne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy można uznać, że prace rozwojowe zostały zakończone?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na czym polega powierzenie pracy pracownikowi biurowemu w ramach home office?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Na jakiej podstawie benefity wypłacane zleceniobiorcom podlegają zwolnieniu z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jakich przypadkach należy stwierdzić, że występują otwarte systemu kanalizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

W jakiej formie powinno zostać wydane polecenie wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy stosować nowe przepisy o kwocie wolnej od podatku oraz kwotach zmniejszających podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy uchylić decyzję, przyznającą usługi opiekuńcze, gdy strona umieszczona została w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób nauczycielka może podjąć pracę podczas urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy koszty organizacji imprez barbórkowych przez przedsiębiorstwo górnicze stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup biletów na mecz dla kontrahentów stanowi KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty po podziale spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę na kampanię edukacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "odpady ze zdarzeń losowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca w ofercie wskazał, iż obowiązek podatkowy ciąży na zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy firma, która przepakowuje produkt we własne opakowania, jest wprowadzającym produkt w opakowaniu na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy konieczne jest stosowanie podpisu kwalifikowanego do podpisu historii choroby generowanej i przechowywanej w systemie informatycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty zakupioną książkę "Dotacje Unijnie w teorii i praktyce"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczycielka-emerytka ma prawo do korzystania z ZFŚS w ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na wykonanie komory wlotowej na rowie melioracyjnym lub cieku wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy on należności z tytułu zakupu czcionki z USA należy potrącić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne