Questions and answers

W jaki sposób obliczyć staż pracy uprawniający do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien wyznaczać kryteria równoważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć zaległy urlop nauczyciela szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi B+R w zakresie wynagrodzeń niepokrytych dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca nie potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć dotację w czerwcu 2021 r. dla niepublicznych szkół policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy właściwe będzie połączenie w jedną procedurę dzierżawy budynku kotłowni i dostawy ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Który organ jest właściwy do załatwienia sprawy nielegalnego odprowadzenia ścieków do rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Na podstawie którego przepisu należy podjąć działania zmierzające do likwidacji nielegalnego zrzutu ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy zamawiający może nie zamieszczać na stronie internetowej całej treści zapytania do SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak kwalifikować zdarzenie drogowe podczas powrotu z pracy zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wójt może wydłużyć termin uzupełnienia braków zgłoszenia, czy powinien wnieść sprzeciw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy miejscem magazynowania odpadów makulatury / folii musi być hala / wiata / budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak zgodnie z przepisami bhp zorganizować staż młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinniśmy przekazywać aluminium, plastik i szkło pochodzące z produkcji okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy zamawiający musi podpisywać protokół postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Kiedy wobec nauczyciela można zastosować karę porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy osoba fizyczna może sama przekazać odpady azbestu na składowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy korzystaniu przez dyrektora szkoły z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy osoba nieupoważniona w KRS do reprezentowania spółki może wziąć udział w oględzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Z jakiego wymiaru etatu nauczycielka powinna otrzymać wynagrodzenie za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ekwiwalent za sprzęt pracownika podlega PIT, ZUS i zajęciom komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy ustalić pensum łączone nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Przez kogo powinny być podpisane wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak klasyfikować i ewidencjonować wydatki ponoszone na modyfikację i rozwój oprogramowania ERP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kody CPV mogą stanowić jedyne kryterium decydujące o sposobie szacowania wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przejęcia zbiornika wód powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy destrukt asfaltowy można wykorzystać do utwardzenia działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organ nadzoru może przedłużyć termin dostarczenia wymaganych dokumentów umożliwiających legalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne