Pytania i odpowiedzi

Kiedy i w jakiej sytuacji należny ewidencjonować za pomocą kasy przelew zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien łączyć wartość zamówień finansowanych ze środków unijnych z pozostałymi zamówieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy użyczenie nieruchomości żonie jednego ze wspólników spółki cywilnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek konsultacji tworzonego regulaminu wynagradzania z przedstawicielem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa nagród pieniężnych w budżecie powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Gdzie opłacać PIT i ZUS w przypadku Ukraińca zatrudnionego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy opodatkować gratisy oznaczone logo otrzymane od kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować umowę sponsoringu zawartą z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy niezachowanie bezpiecznego wzniesienia spodu konstrukcji może być przyczyną odmowy legalizacji pomostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane nagrody w programach lojalnościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, umieszczonej w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W którym miejscu świadectwa pracy należy wskazać urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pracownikowi należą się diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są sankcje za nieprzeprowadzania inwentaryzacji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o potrąceniu przez płatnika podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak liczyć utratę i uzysk w przypadku wniosku o świadczenie rodzinne w okresie świadczeniowym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy udzielenie przez spółdzielnię pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić odprawę pracownikowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak określić moment uzyskania przychodu przez prezesa, któremu udostępniane jest mieszkanie służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z jakim dniem należy przyjąć nowych uczniów i wpisać ich do Księgi Uczniów w roku szkolnym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jakiej kolumnie PKPiR należy ująć materiały stomatologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno brzmieć zawiadomienie wójta o przeniesieniu księdza do nowej szkoły, do której otrzymał misję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa zakupu wizytówki internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy konieczne jest poinformowanie pracownika, że przysługuje mu wyższy wymiar urlopu, czy też urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy ustalić właściwy oddział NFZ, do którego należy zgłosić zatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić całość opłaty za okulary korekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spółka komandytowa powinna zapłacić PCC z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania Polki, która na zlecenie brytyjskiej firmy pracuje w Iraku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można przeprowadzić szkolenie bhp pracownika z datą poprzedzającą, w ramach czasu pracy wcześniejszej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy lampy stanowią odrębne środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie gadżetów reklamowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż wyposażenia po 6 miesiącach, skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy cała kwota otrzymana z firmy ubezpieczeniowej w przypadku kradzieży samochodu jest przychodem podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za odpady komunalne, które nie zostały odebrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy opłata stała jest opłatą jednorazową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na prawo wglądu w jej dokumentację medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można sprostować zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą bez aktualnego wpisu w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jackiewicz Małgorzata | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli w odpowiedzi na wezwanie wykonawca nie złożył JEDZ dot. podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne