Questions and answers

Czy instruktaż ogólny i stanowiskowy można przeprowadzić dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość egzekwowania składek społecznych i zdrowotnych od byłego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy jako płatnik składek pracodawca musi wypłacić podwyższenie zasiłku rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy JPK musi zostać wysłany w jednym pliku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy zawiesić postępowanie o przyznanie zasiłku stałego, jeśli nie wiadomo, gdzie przebywa wnioskodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy od kart podarunkowych wręczanych pracownikom należy naliczyć podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracownik oczekujący na decyzje ZUS ws. przyznania renty może przebywać na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy szkolenia opłacone dla prezesa są kosztem podatkowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi to usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie NNW pracowników może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usunięcie elektronicznego chipa z toneru należy traktować jako demontaż sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką dokumentację wewnętrzną dotyczącą samochodów powinna posiadać i przechowywać fundacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi polegające na wykonaniu rur stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje wykreślenia podatnika VAT z rejestru podatników na podstawie art. 96 ust. 9 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie szkolenia powinien przejść właściciel firmy pracujący na wysokości powyżej 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby od 1 stycznia 2017 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie VAT podatnik powinien rozliczyć utrzymany zadatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na zakup nowej spycharki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję, której przedmiotem są konsole do gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach uzyskania przychodów leasing po aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą in minus po likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenia oraz składki ZUS pracowników przejętych przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia ze zmową przetargową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy zorganizować oddzielną szatnię i umywalnię dla kobiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku świadczenia usługi terapii logopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Od kiedy należy przyznać stronie zasiłek stały i objąć ją ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 należy wykazać sprzedaż złomu dla klientów zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim terminie należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób i kiedy spółka może skorygować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Co należy rozumieć przez zaplecze higieniczno-sanitarne kierowcy tira?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy akcje promocyjne lub rabaty mogą mieć negatywne konsekwencje na gruncie PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do obsługi kotła wodnego na paliwa stałe o mocy 50 kW potrzebne są szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy koszty naprawy stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwotę ubezpieczenia medycznego dla pracowników i zleceniobiorców spółka może uznać jako koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie wodoprawne na odprowadzanie wód deszczowych wylotami wykonanymi w 2007 r. bez pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy obniżenie wpłat na PFRON stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy oddział spółki kapitałowej ma osobowość prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy opinia autora m.p.z.p. powinna być brana pod uwagę przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy OPS może bez wiedzy członka rodziny występować do zakładu pracy o dokumenty dotyczące wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie docieplenia budynku znajdującego się w granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy organ może w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązać podmiot do utrzymywania obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od wydatków na budowę budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podlegają opodatkowaniu u źródła przychody ze świadczenia usług reklamowych przez Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może przy apteczce umieścić zdjęcia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który wyczerpał okres zasiłkowy przysługuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim może udać się na rozmowę o pracę do innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy powinien stosować prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka słowacka podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne