Questions and answers

Czy nadleśnictwo powinno opodatkować całość nieruchomości, jeśli dzierżawi jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy obowiązek stosowania JPK obejmie również największe firmy obsługiwane przez biura rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od umowy o dzieło spółka powinna naliczać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie 10 m2 krzewów może zobowiązać gminę do posadzenia 10 drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba samozatrudniona w dozorze parkingu może mieć określone miejsce i czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy osoba wnioskująca o świadczenia rodzinne musi rozliczyć dochód utracony w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podatnik będzie miał obowiązek składać od 1 stycznia 2017 r. deklaracje VAT w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik może anulować wystawione przez pracownika faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podczas wycieczki rowerowej uczniowie muszą obowiązkowo mieć ze sobą kaski rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracę szliferza i spawacza zaliczamy do prac wykonywanych w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może zainstalować podsłuch w pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy pracownikowi, zatrudnionemu u jednego pracodawcy na podstawie dwóch umów można zwiększyć etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy premia uznaniowa i nagroda powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przekazanie pracownikom upominków z okazji Barbórki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przychodnia musi mieć spisane procedury medyczne i okazywać je podczas kontroli sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy spółka może sprzedać samochód po okresie obowiązywania umowy leasingu, stosując procedurę VAT- marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej z budynkami powinna być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie stanowiskowe należy wykonywać za każdym razem, gdy pracownik awansuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy trzeba zmieniać umowy zlecenia, jeżeli stawka wynagrodzenia jest niższa niż 13 zł za godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy urządzenia składające się na instalację chłodniczą należy zakwalifikować jako odrębne środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy użyczenie samochodu w ramach umowy wzajemnej stanowi nieodpłatne świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za udzieloną gwarancję można zaliczyć do kosztów jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z faktury za wypożyczenie samochodu dostawczego podatnik może odliczyć pełny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zwrot zawyżonego cła antydumpingowego za poprzednie lata oznacza obowiązek korekty deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować windę dekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Gdzie znajduje się lista weryfikatorów środowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Ile czasu ma podatnik na ustosunkowanie się do wezwania z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż samochodu, który był kupiony w 2012 r. i przy zakupie odliczono 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie elementy powinna posiadać umowa dzierżawy działki przeznaczonej pod składowisko odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie skutki dla odsetek, egzekucji i ustanowionej hipoteki ma zmiana decyzji na korzystniejszą dla podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia realizowanego wspólnie przez dwóch zamawiających?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup części w Niemczech, jeśli na fakturze uwzględniono także koszty transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem z dziedziny kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Kiedy korygować koszty z tytułu zwróconego cła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku obniżenia ceny zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Komu zwrócić wadium, które zostało wniesione w formie gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Na ile miesięcy należy dzielić dochody, niepodlegające opodatkowaniu, przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Na jaki okres należy przyznać świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci, jeśli jedno z nich jest niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakiej wysokości rodzinie zmarłego pracownika przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób odliczy VAT fundacja, która w niewielkim zakresie prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć limit do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co powinien zrobić wykonawca, który w przetargu na dowóz dzieci do szkół, chce posługiwać się zasobami podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy brak na fakturze adnotacji "odwrotne obciążenie" należy skorygować fakturą korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy czynność nieodpłatnego przekazania gazety mieszkańcom gminy będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy do podjęcia decyzji o przydziale posiłku regeneracyjnego niezbędne jest obliczenie wydatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy inspektor bhp jest odpowiedzialny za weryfikację instrukcji bhp lub procedur bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne