Questions and answers

W jaki sposób należy wypełnić KPO, jeżeli kilka firm transportowało odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób należy wyznaczyć linię brzegu pod mostem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jaki sposób organ może dochodzić zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy opłacany metodą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT sprzedać usługę pogrzebową wraz z dostawą trumny, urny czy obudowy na grób?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokument wydany przez sąd niemiecki może być podstawą ujęcia wierzytelności w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki może nie zgodzić się na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy i na jakich zasadach spółdzielnia socjalna może korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupionego smartwatcha?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kierowcy korzystający z aplikacji uber powinni drukować i ewidencjonować wszystkie faktury wystawiane dla pasażerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczycielka-emerytka może korzystać ze środków z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielom wychodzącym na zajęcia z uczniami należy się zwrot kosztów dojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne umieszczenie reklamy na samochodzie pracownika generuje przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nowy wspólnik uzyskuje przychód w związku z przystąpieniem do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od dopłat na kapitał rezerwowy spółki należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odszkodowanie stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy polski podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca musi wypłacić dodatek 50% pracownikowi za przepracowane nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi, który w dniu zawarcia umowy przechodzi na zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółki komandytowe będą stanowić podmioty powiązane od dnia 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT należny można zaliczyć w koszty podatkowe w miesiącu wydania prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w JPK w pliku faktury musimy wystawić wszystkie linie z faktur zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy właściwe jest ujmowanie VAT z faktury w dacie wystawienia faktury bonusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wpłatę od banku należy opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na smartwatcha można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zamawiający może dopuścić dokumenty złożone w formie elektronicznej jako poświadczone za zgodne z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Sendrowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmniejszenie kapitału zapasowego spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku organizacji koncertów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje podatkowe łączenia się spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są skutki w VAT zwrotu kosztów związanych z demontażem wadliwego towaru i montażem towaru wolnego od wad?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie są wymagania dotyczące składowania substancji podlegających przepisom umowy ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT reklamacja jakościowa towaru kupionego w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi, który pracował w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia kwoty wynikającej z faktury dokumentującej WDT wystawionej 14 kwietnia 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować trawnik otaczający park handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import usług pozycjonowania stron internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu dla udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na przyszłoroczne targi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak w PKPiR rozliczyć zakupione licencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT od faktury otrzymanej z opóźnieniem z dopiskiem "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto może prowadzić szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Na której zmianie zorganizować próbną ewakuację pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie należy powiadomić właściwy urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy poprawnie naliczyć pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy udzielić nauczycielce urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób powinno ustalić się proporcję sprzedaży w Starostwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować świadczenie usług transportowych na terenie Polski, jeżeli wcześniej otrzymano zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy bank powinien zwolnić kwoty na wynagrodzenia z zajęcia zabezpieczającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kalkulacje ceny podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo powinno opodatkować całość nieruchomości, jeśli dzierżawi jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne