Questions and answers

Jakie są wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla prywatnego gabinetu okulistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak liczyć czas pracy zleceniobiorcy oddelegowanego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak od strony prawnej wygląda kwestia tematu związanego z odtwarzaniem muzyki w poczekalni przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ z nadpłatą za wyżywienie w DPS, pozostałą po śmierci podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny, jeżeli matka ubiega się o świadczenia rodzinne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy można uznać, że prace rozwojowe zostały zakończone?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na czym polega powierzenie pracy pracownikowi biurowemu w ramach home office?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Na jakiej podstawie benefity wypłacane zleceniobiorcom podlegają zwolnieniu z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jakich przypadkach należy stwierdzić, że występują otwarte systemu kanalizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

W jakiej formie powinno zostać wydane polecenie wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób należy stosować nowe przepisy o kwocie wolnej od podatku oraz kwotach zmniejszających podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy uchylić decyzję, przyznającą usługi opiekuńcze, gdy strona umieszczona została w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób nauczycielka może podjąć pracę podczas urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy koszty organizacji imprez barbórkowych przez przedsiębiorstwo górnicze stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup biletów na mecz dla kontrahentów stanowi KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty po podziale spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować opłatę na kampanię edukacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "odpady ze zdarzeń losowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca w ofercie wskazał, iż obowiązek podatkowy ciąży na zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy firma, która przepakowuje produkt we własne opakowania, jest wprowadzającym produkt w opakowaniu na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy konieczne jest stosowanie podpisu kwalifikowanego do podpisu historii choroby generowanej i przechowywanej w systemie informatycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty zakupioną książkę "Dotacje Unijnie w teorii i praktyce"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielka-emerytka ma prawo do korzystania z ZFŚS w ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na wykonanie komory wlotowej na rowie melioracyjnym lub cieku wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy on należności z tytułu zakupu czcionki z USA należy potrącić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłata za udostępnienie rzutnika stanowi dla nabywcy import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organy podatkowe mogą kwestionować wysokość kwoty najmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy planowana darowizna wyodrębnionej działki będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik musi skorygować VAT od telefonów, od których odliczył VAT przy zakupie w momencie ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy samo oświadczenie poszkodowanego wystarczy do uznania zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę za wywóz nieczystości ze stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka składając VAT-REF może wystąpić o zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w okresie likwidacji możliwe jest wypłacanie wspólnikom zysku przed spłaceniem wszystkich zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zgrzewanie woreczków foliowych to produkcja opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować maszynę do składania kartonów, zaklejarkę do kartonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Ile godzin opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka jest różnica między ordynatorem a lekarzem kierującym oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do wynajmu bursy szkolnej i hali sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje dofinansowania posiłków innych niż regeneracyjne na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne