Pytania i odpowiedzi

Czy przy podatkowym zamknięciu roku finansowego 2017 można łączyć lata 2016 i 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę, na której na oddzielnych pozycjach zostały wydzielone usługi hotelowe i internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy dokonać korekty faktur w przypadku świadczenia usług na nieżyjącą osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochód z zasiłku celowego jest dochodem utraconym w świetle ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy właściwe jest zafakturowanie dostawy konstrukcji ze stawką 23%, montażu zaś ze stawką odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatek na zakup opału zalicza się do wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować dalszą odsprzedaż materiału uzyskanego z rozbiórki stodoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie regulacje prawne obowiązują przy likwidacji studni, na której wykonanie nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak powinna być wystawiona faktura za studia podyplomowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest termin na wystawienie faktury końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki rodzi wypłata dywidendy zaliczkowej między spółkami PGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy sprzedaż krypto waluty jest zwolniona z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można skrócić okres wypowiedzenia jeżeli pracownik podlegałby ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki są po stronie pracodawcy w przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy można odliczać koszty związane z używaniem auta będącego we współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zagraniczny wyjazd integracyjny jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zbycie wierzytelności jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy noclegi są przychodem pracowników i zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy rozbiórka wiaty usytuowanej na fundamencie z pustaka betonowego wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy po reformie oświaty jest możliwość zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak powinna rozliczyć faktury VAT firma wykonująca usługi w Polsce na rzecz kontrahenta z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki w kwestii składek ZUS powinien spełnić Polak zatrudniony na 1/2 etatu w Polsce i na 1/2 etatu w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto powinien podpisać polecenie wyjazdu służbowego dla sekretarza w czasie, gdy zastępuje wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy zakład pracy powinien powiadomić urząd pracy o zamieszczeniu w internecie ogłoszenia o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia przez syndyka należy opłacać składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy znak firmowy (wniesiony aportem) do spółki z o.o. w 2000 r. mógł być amortyzowany podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług pośrednictwa leasingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane w Niemczech należy wykazywać w polskim zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jeżeli wykonawca wykonał roboty budowlane jako podwykonawca, to kto powinien wystawić mu referencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż domu wybudowanego na gruncie nabytym wiele lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne