Questions and answers

Czy jeśli biuro rachunkowe nie świadczy usług doradztwa podatkowego, należy zaktualizować PKD na 69.20.2?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy licencje dostępowe powinny stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności gdy jedna z nich jest niewymagalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wybudować halę sportową na potrzeby szkoły, na terenie oznaczonym w m.p.z.p. jako usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy na terenach oznaczonych w m.p.z.p. jako tereny zielone, można budować boiska np. do gry w siatkówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy nazwa gabinet jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz jednostek oświatowych powinno zostać opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne można ujmować w kosztach w dowolnym momencie w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres urlopu uzupełniającego wlicza się do podstawy dodatkowego wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przerwanie ciągłości urlopu wychowawczego wpływa na przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy przy obliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu pracodawca powinien ujmować premię z ostatnich trzech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spółdzielnia powinna zarejestrować się do VAT i według jakich stawek powinna opodatkować swoje usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów przez nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenie 500+ należy uwzględniać w oświadczeniu pracownika o dochodach do funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki powinna podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy transport lotniczy towarów z krajów spoza UE do Niemiec należy rozpoznać jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od usługi cateringowej podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie towarów handlowych aportem do spółki z o.o. generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wózek widłowy może być używany do ciągnięcia maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku sprzedaży TAX-FREE muszę imiennie wykazywać w JPK każdą transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zmiana wymiaru etatu w zatrudnieniu i wzrost wynagrodzenia to uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować zbiornik na wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość w magazynie regałów od ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie możliwości rozliczenia czasu pracy w kontekście miesięcznej wypłaty wynagrodzenia ma pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jakie normy powinno spełniać krzesło do odpoczynku spontanicznego pracownika produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady wynagradzania prokuratorów regionalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wartość wynagrodzenie w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeżeli matka wykorzystała urlop w wymiarze 8 tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Na jakiej zasadzie biuro księgowe może wynająć adres dla siedziby swojego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od kiedy nowo założona spółka z o.o. będzie zobowiązana przekazywać rejestry VAT w postaci JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy nawiązać stosunek pracy z osobą, która będzie łączyła dwa stanowiska w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić dodatek za warunki pracy dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyznaczyć średnioroczny wymiar etatów dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć zwrócone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód pracowników z tytułu świadczeń świątecznych sfinansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy firma korzystając z usług medycznych w Niemczech powinna rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy instytucja kultury może posługiwać się kartą kredytową w płatnościach za faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kable o kodzie 16 02 16 należy traktować jako zużyty sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy lokal będący biurem Komendy Wojewódzkiej Policji może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy zostały przez Polskę wdrożone?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpadem o kodzie 07 01 80 można wypełnić wyrobisko po działalności górniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organ powinien wygasić decyzję zatwierdzającą zrealizowany projekt robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność i nie będąca czynnym podatnikiem VAT może wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może pełnić funkcje społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie za pszczoły podlega opodatkowaniu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy po zapłacie kontrahentowi za faktury, podatnik może wykazać VAT do zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może jednostronnie zdecydować o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne