Questions and answers

Czy jest możliwa zmiana inwestora w trakcie procedury dotyczącej wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy jest możliwe aby syn otrzymał zwrot podatku akcyzowego z tytułu zakupu paliwa w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nowe PZP wymaga, aby SWZ była podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy nowy dyrektor ma obowiązek podpisać protokół pomimo wykazanych niedoborów do końca roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy pracownikowi należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy projektant musi do projektu architektonicznego przedłożyć projekt instalacji gazowej i zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przebudowa ściany zewnętrznej budynku gospodarczego wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy przedsiębiorca może dokonywać zapłaty podatków PIT i VAT ze swojego prywatnego rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy przyznane świadczenie rodzicielskie, które dopiero będzie wypłacone liczyć do dochodu o przyznanie pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy starosta jest właściwy, by wydać pozwolenia na dokończenie budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy Strona może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, czy kolejny raz przedłużyć termin do wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wiatę wliczamy do powierzchni zabudowy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy w ramach funkcji warsztatowo-usługowej można zaprojektować sam warsztat bez usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy za każdy z 7 wniosków o wydanie dziennika budowy powinna być złożona opłata skarbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy żona podatnika będzie mogła skorzystać z ryczałtu przejmując prowadzenie restauracji od męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak obliczyć cenę 1kWh do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak urząd ma sprawdzić, czy przedstawiony projekt spełnia WT 2021 pod względem EP i U?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak zakwalifikować wykonanie przez inwestora nieprojektowanych murów oporowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Kiedy i w jakich okolicznościach można umorzyć dłużnikowi alimentacyjnemu jego dług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy należy dołączyć do projektu budowlanego warunki techniczne oraz uzgodnienia przez gestora sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co w przypadku, gdy cudzoziemiec przekroczy liczbę godzin pracy wskazaną w oświadczeniu o powierzeniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy adres e-mail jest daną osobową w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy czynny uraz daje podstawę do odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy elektronarzędzia należy poddawać kontrolom stanu technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy jest określony kąt nachylenia pochylni po jakiej może jechać wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kierownicy mogą zostać wybrani na przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy należy się urlop okolicznościowy z tytułu ślubu dziecka żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy opieka nad dzieckiem przesunie termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy OPS w pierwszej kolejności powinien rozpatrzyć złożony wniosek o przyznanie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy posiadanie statusu narkomana uprawnia do bezpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może zapewniać pracownikom nocleg na własny koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne