Questions and answers

Jak obliczyć wymiar urlopu pracownika, który w tym samym roku był zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż środków trwałych sfinansowanych dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinno się ewidencjonować tzw. nadwykonania w księgach handlowych szpitala ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczane koszty poniesione przez wydawnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo odliczyć VAT z faktury dot. usług abonamentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT fakturę dot. opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę pilotażu policji niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować usługę gotowości do świadczenia usługi hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracji VAT fakturę wystawioną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach wydatki na pakiety medyczne pracowników oraz właścicieli spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT wartość sprzedaży w sklepie spożywczym, gdy sprzedaż będzie ewidencjonowana wg dziennej ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić na potrzeby VAT wartość wynagrodzenia w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak w świetle reformy oświaty uregulowane jest funkcjonowanie innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na czym polegają zmiany od 1 stycznia 2017 r. dotyczące obowiązku tworzenia regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach jest możliwe skorzystanie od 1 stycznia 2017 r. ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy nowo powstała spółka, która rozpoczęła działalność w lipcu 2016 r. powinna składać JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianie ogłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać nauczycielowi zatrudnionemu na pełen etat 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić harmonogram spłat nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Z jakiego dnia obliczyć kurs waluty w przypadku usług faktoringu dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Co grozi pracodawcy za niewykonanie rekomendacji powypadkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy były małżonek może w całości rozliczać dochód z najmu wspólnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być przeniesiona z jednego podmiotu na dwa podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy do apteki o innym NIP-ie można zrobić przesunięcie MM suplementów diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Nowak Aneta | Aktualne

Czy dokonujący wypłaty partycypacji zobowiązany jest do wystawienia formularza PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do podstawy nagrody należy wliczać poza pensją zasadniczą i premią także dodatek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki oświatowej może ustalać zasady odpłatności za wynajem sal lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy firma produkująca mierniki ph może skorzystać z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy gmina sama sobie powinna naliczyć odsetki od niezapłaconego podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy higienistka szkolna niebędąca pielęgniarką może prowadzić praktykę odnośnie higieny szkolnej w zakresie POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy instruktaż ogólny i stanowiskowy można przeprowadzić dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość egzekwowania składek społecznych i zdrowotnych od byłego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jako płatnik składek pracodawca musi wypłacić podwyższenie zasiłku rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy JPK musi zostać wysłany w jednym pliku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy zawiesić postępowanie o przyznanie zasiłku stałego, jeśli nie wiadomo, gdzie przebywa wnioskodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy od kart podarunkowych wręczanych pracownikom należy naliczyć podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracownik oczekujący na decyzje ZUS ws. przyznania renty może przebywać na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy szkolenia opłacone dla prezesa są kosztem podatkowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi to usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie NNW pracowników może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usunięcie elektronicznego chipa z toneru należy traktować jako demontaż sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką dokumentację wewnętrzną dotyczącą samochodów powinna posiadać i przechowywać fundacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi polegające na wykonaniu rur stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje wykreślenia podatnika VAT z rejestru podatników na podstawie art. 96 ust. 9 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie szkolenia powinien przejść właściciel firmy pracujący na wysokości powyżej 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby od 1 stycznia 2017 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT podatnik powinien rozliczyć utrzymany zadatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na zakup nowej spycharki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję, której przedmiotem są konsole do gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach uzyskania przychodów leasing po aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą in minus po likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenia oraz składki ZUS pracowników przejętych przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia ze zmową przetargową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy zorganizować oddzielną szatnię i umywalnię dla kobiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku świadczenia usługi terapii logopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne